Nowości w Visual MODFLOW Flex 5.0


Najnowsza wersja programu Visual MODFLOW Flex wprowadza wiele zmian i nowych narzędzi, które pozwolą na efektywne tworzenie oraz obliczanie złożonych i skomplikowanych modeli hydrogeologicznych.

Wśród najważniejszych zmian warto wymienić:


Nowe silniki obliczeniowe
 • SEAWAT

  Dodane zostało wsparcie dla silnika SEAWAT, który do tej pory dostępny był wyłącznie z poziomu klasycznego interfejsu programu. SEAWAT to najnowszy algorytm służący do modelowania zmiennogęstościowego przepływu wód podziemnych w warunkach intruzji wód morskich, opracowany przez USGS i oparty na połączeniu silników MODFLOW-2000 oraz MT3D-MS. • RT3D

  Również ten silnik dotychczas dostępny był wyłącznie z poziomu klasycznego interfejsu, jednak wraz z wprowadzeniem nowej wersji, korzystać można z niego również w interfejsie Flex. RT3D jest zaawansowanym silnikiem wykorzystywanym do symulacji transportu zanieczyszczeń reaktywnych, opracowanym na podstawie silnika MT3DMS.


Wizualizacja i ustawienia
 • Opcja Cell Inspector

  Nowa opcja pozwalająca na kontrolowanie uporządkowanych i nieuporządkowanych modeli z poziomu pojedynczej komórki. Nowe narzędzie wyświetla wartości zdefiniowanych przez użytkownika parametrów dla wybranej komórki. • Pasek stanu (Status Bar)
  Do paska stanu dodane zostały wymiary komórki.


 • Narzędzie wybierania czasu (Time-Picker)
  Nowe narzędzie pozwala na wybranie konkretnego momentu, dla którego wyświetlony ma zostać wynik obliczeń w modelach konceptualnych.


 • Narzędzie wybierania warstwy (Layer-Picker)

  Narzędzie to pozwala na wybór warstwy, dla której prezentowany będzie wynik obliczeń w modelach konceptualnych.
Praca z programem
 • Dodatkowe ustawienia translacji i uruchamiania modelu

  Dodane zostały zaawansowane ustawienia, które stosowane mogą być dla wszystkich wspieranych silników (z wyjątkiem MODFLOW-USG). Pozwalają ona na wybór, które z zastosowanych silników obliczeniowych mają zostać użyte w konkretnym uruchomieniu modelu. Dzięki tym opcjom użytkownik ma pełną kontrolę i swobodę w użyciu wszystkich silników obliczeniowych.


Właściwości i warunki brzegowe modeli
 • Kalkulator warunków brzegowych

  W nowej wersji programu warunki brzegowe mogą być tworzone za pomocą specjalnego kalkulatora, pozwalającego na łączenie różnych parametrów modelu, jak na przykład wymiarów siarki grid. • Parametry dyspersji

  W Visual MODFLOW Flex 5.0 parametry dyspersji edytowane mogą być w oknie Dispersion Parameters, przy użyciu opcji takich jak kopiuj, wklej czy opcji wypełnienia.Inne usprawnienia
 • Importowanie projektów z interfejsu klasycznego

  Nowa wersja programu pozwala na import projektów zapisanych w klasycznym interfejsie bezpośrednio z poziomu menu File interfejsu Flex programu.


 • Import warunków brzegowych z interfejsu klasycznego

  Z interfejsu klasycznego mogą być również importowane warunki brzegowe.


 • Animacja niezależnego okresu czasu w oknie 3D

  Podczas wyświetlania animacji w oknie 3D użytkownik może zdecydować, czy animacja ma przedstawiać czas absolutny (od początku modelu), czy też niezależny okres czasu w wybranym przedziale.


 • Tytuły okien ustawień

  Okna ustawień posiadają tytuły, w których uwzględnione są niestandardowe informacje, takie jak numer warstwy do której aplikowane są ustawienia.


 • Zmiana nazw obiektów

  Obiektom w oknie Data Explorer i większości obiektów w oknie Model Explorer można zmienić nazwę.


 • Uwagi techniczne

  Dodany został specjalny przycisk, za pomocą którego w anonimowy sposób można wysłać uwagi techniczne i sugestie co do pracy z programem.


 • SAMG Solver

  Dodana została jedno-procesorowa wersja silnika SAMG dla użytkowników wersji Visual MODFLOW PRO.


 • Naprawa najczęściej pojawiających się błędów