Nowości w Visual MODFLOW Flex 6.1

Najnowsza wersja programu Visual MODFLOW Flex wprowadza dodatkowe usprawnienia w zakresie już istniejących w programie funkcji, jak również uwzględnia szereg poprawek rozwiązujących błędy występujące we wcześniejszych wersjach.Wśród najważniejszych zmian występują między innymi:


 • Przepływy w warunkach brzegowych z pliku Budget są dostępne w widokach 2D/3D oraz poprzez przeglądarkę komórek (cell inspector) w opcji Output/Budget w Eksploratorze Modelu


 • Możliwość przypisywania/edytowania właściwości modelu i warunków brzegowych przy użyciu warstwy, horyzontu lub zwierciadła wód podziemnych w kalkulatorze zapytań Expression Builder


 • Kalkulator zapytań Expression Builder zawiera teraz funkcje zaokrąglania oraz zaokrąglania do cyfr znaczących


 • Solver SAMG jest dostępny w ramach MODFLOW-USG
 • Visual MODFLOW wprowadził ostrzeganie użytkownika i zachęcanie do utworzenia kopii zapasowej przed nieodwracalną konwersją starszego projektu do nowej wersji programu
 • Możliwość wskazania powierzchni terenu lub poziomów piezometrycznych z poprzednich przebiegów modelu zamiast korzystania z początkowych wartości przy kolejnym kroku translacji modelu MODFLOW-USG
 • Możliwość przybliżenia widoku 2D obiektu znajdującego się w eksploratorze modelu

Naprawa wielu występujących wcześniej błędów:
 • Dodanie obiektu takiego jak nieprzezroczysta bitmapa podczas tworzenia siatki modelu, powodowało umieszczenie obiektu ponad siatką czyniąc ją niewidoczną
 • Widoki wiersza/kolumny dla siatek poddanych rotacji były wyświetlane na płaszczyznach NS/EW zamiast na zrotowanych osiach modelu
 • W niektórych przypadkach powierzchnie generowane przy użyciu poligonu granic modelu nie obejmowały całej rozpiętości domeny modelu, ze względu na precyzję numeryczną
 • Pliki LST w modelach nieustalonych drukowały się przez zbyt długi czas
 • Nieobsługiwany wyjątek pojawiający się dotychczas przy przeglądaniu plików DXF zawierających niewspierane komponenty w przeglądarce 2D
 • Występowały problemy z wydajnością przy wczytywaniu i ponownym wczytywaniu projektów
 • W niektórych przypadkach nie wszystkie otwory były uwzględniane przy eksporcie arkusza Calc vs Obs.
 • W niektórych przypadkach liniowe obiekty warunków brzegowych były pomijane w konwersji z modelu konceptualnego do modelu numerycznego
 • Obiekty projektu zawierające wyniki obliczeń stężeń, nie zawsze były tworzone w przebiegu modelowania RT3D
 • Warunki brzegowe modelu konceptualnego przypisane do boków modelu nie były zgodnie z oczekiwaniami przypisywane po konwersji modelu konceptualnego na numeryczny do siatki różnic skończonych, w przypadku jeśli komórki siatki były cienkie i / lub na krawędzi modelu występowały strome gradienty
 • Nieobsługiwany wyjątek podczas wizualizowania strumieni filtracji w przypadku usunięcia pliku Budget
 • Mapy poglądowe nie pokazywały wynikowych poziomów piezometrycznych
 • Brak możliwości przypisania otworów przy użyciu obiektu Wells na siatce Q-Grid
 • Formularz edycji otworu ukrywał się za głównym oknem interfejsu Flex uniemożliwiając prawidłową edycję parametrów otworu
 • Jedynie pierwsze wartości naprężeń były brane pod uwagę przy translacji pakietu LAK dla analizy nieszczelności dna zbiornika