Uprawnienia do zniżek

Licencja edukacyjna (laboratoryjna) może być zakupiona jedynie przez uczelnie i wykorzystywana do celów dydaktycznych i naukowo-badawczych, niekomercyjnych.

Licencja government przysługuje instytutom naukowym i instytucjom finansowanym z budżetu państwa.