A A A


Informacje dodatkowe


  • Przygotowywanie map

    Firma GAMBIT COiS sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie przygotowania map, które mogą być wykorzystane w pakietach Surfer lub MapViewer. Mapy te przygotowujemy w formatach GSB i GSM, które zostały stworzone przez Golden Software do zapisu informacji geograficznej. Oferujemy przygotowanie map konturowych wybranego terenu.
  • Rejestracja programu

    Instrukcja rejestracji licencji programu w panelu administracyjnym MyAccount
  • Zasady pomocy technicznej

  • Rodzaje licencji

  • Instalacja Programu