A A A

Wsparcie techniczne ze strony firmy Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp.z o.o. udzielane jest wyłącznie legalnym użytkownikom. Firma Gambit świadczy pomoc wszystkim Polskim użytkownikom w razie problemów w czasie użytkowania programu.

Zasady ogólne:
 • Firma Gambit udziela wsparcia technicznego legalnym użytkownikom produktów firmy Lahey.
 • Osoba zwracająca się o pomoc techniczną zobowiązana jest udokumentować legalność posiadanej licencji.
 • Problem należy zgłosić na stronie naszego serwisu technicznego .
 • W zgłoszeniu usterki lub problemu muszą być podane następujące informacje:
  • nazwa programu, numer wersji, środowisko pracy
  • numer licencji i dane zarejestrowanego użytkownika
  • opis problemu
 • Wsparcie techniczne udzielane w okresie 90 dni od daty zakupu programu jest bezpłatne. Jest to tzw. serwis instalacyjny. W okresie eksploatacji programu zasady udzielania wsparcia technicznego regulowane są przez indywidualne ustalenia producenta.