A A A

Oprogramowane MacKichan
Rodzina produktów firmy MacKichan Software Inc. to zintegrowane procesory tekstu i wzorów matematycznych zapisanych w standardowej notacji matematycznej. Pakiety zostały pomyślane jako narzędzia pracy naukowca i inżyniera publikującego wyniki własnych prac w standardzie TEX.
Istotną cechą jest przy tym fakt, że zapis w tym formacie dokonuje się automatycznie, bez konieczności uczenia się tajników tego języka. Wbudowany moduł BibTEX pozwala na łatwe tworzenie bibliografii.
Dostępne pakiety Scientific WorkPlace/Word/NoteBook pozwalają wykorzystywać makropolecenia standardu LATEX firmy REVTEX.

 • Tworzenie tekstów
  matematycznych
 • Składanie tekstów
  w standardzie LATEX
 • System algebry
  komputerowej
 • Tworzenie tekstów
  matematycznych
 • Składanie tekstów
  w standardzie LATEX
 • Tworzenie tekstów
  matematycznych
 • System algebry
  komputerowej