A A A

Produkty

Oprogramowanie MacKichan sprawia, że tworzenie tekstów matematycznych oraz komunikacja pomiędzy użytkownikami stają się dużo prostsze i wygodniejsze.
Producent przygotował 3 pakiety, które z łatwością dopasują się do potrzeb każdego użytkownika.
W poniższej tabeli zaprezentowano porównanie owych pakietów.
Porównanie pakietów Scientific
WorkPlace
Scientific
Word
Scientific
Notebook
Tworzenie matematycznych dokumentów
Składanie dokumentów w standardzie LATEX
Publikacje w formie książek i artykułów
Łatwa wymiana plików z użytkownikami LATEX
Realizacja obliczeń symbolicznych i numerycznych wewnątrz dokumentu
Publikowanie na stronach WWW
Tworzenie stron WWW zawierających formuły matematyczne
Pisanie materiałów szkoleniowych i egzaminów
Rysowanie i animowanie grafik 2D i 3D