A A A

Seriws technicznyZasady ogólne:
 • Firma Gambit udziela wsparcia technicznego legalnym użytkownikom produktów firmy MacKichan.
 • Osoba zwracająca się o pomoc techniczną zobowiązana jest udokumentować legalność posiadanej licencji.
 • Problem należy zgłosić na stronie naszego serwisu technicznego .
 • W zgłoszeniu usterki lub problemu muszą być podane następujące informacje:
  • nazwa programu, numer wersji, środowisko pracy
  • numer licencji i dane zarejestrowanego użytkownika
  • opis problemu
 • Wsparcie techniczne udzielane w okresie 90 dni od daty zakupu programu jest bezpłatne.
  Jest to tzw. serwis instalacyjny.