Word2TeX - przeznaczenie i właściwości programu

Word2TeX jest konwerterem umożliwiającym zapisywanie w środowisku Microsoft Word dokumentów w formacie LaTeX. Pozwala przekonwertować istniejące dokumenty środowiska Word lub tworzyć nowe pliki formatu LaTeX. Współpraca aplikacji Word2TeX z Microsoft Word to łatwe redagowanie artykułów, raportów technicznych, dokumentacji badawczo - rozwojowej, prac naukowych lub nawet pełnych książek. W rzeczy samej, aplikacja nie wymaga od użytkownika posiadania specjalnego doświadczenia w celu pełnego wykorzystania własności programu, dzięki czemu możliwa jest przyjazna współpraca klient - oprogramowanie. Ponadto łatwiejsza stała się edycja równań w aplikacji Equation Editor (lub MathType).

Do czego mogą być potrzebne dokumenty w formacie LaTeX?

LaTeX jest de facto standardem publikacji naukowych, a ponadto większość wydawnictw wymaga tego formatu podczas przyjmowania dokumentów. Dokumenty w formacie LaTeX mogą być publikowane nie tylko konwencjonalnie (na papierze), ale również w sieci Internetowej w postaci np. pdfTeX - kompilacja dokumentów TeX/LaTeX do postaci PDF (Portable Document Format).
Aplikacja konwertuje dokumenty do formatów LaTeX2e, LaTeX2.09, AMS-LaTeX. Możliwe jest również dopasowanie programu Word2TeX do konwersji dokumentu na każdy oparty o LaTeX format.


Najnowsze wersje programów: Word2TeX 5.0 oraz TeX2Word 3.0 (25 luty 2011 r) są kompatybilne z pakietem MS Word 2007/2010!