A A A


Najważniejsze funkcje
Program EndNote zawiera szereg funkcji usprawniających pracę nad pisaniem tekstów do publikacji naukowych. Umożliwia przeszukiwanie baz danych online na podstawie zadanych kryteriów, ułatwiając odnalezienie odpowiedniej literatury. Zgromadzona biblioteka referencji może być współdzielona ze współpracownikami (np. współautorami publikacji). Program umożliwia także formatowanie cytowania i bibliografii w trakcie pisania publikacji, zgodnie w wymogami wybranego wydawcy.


Tworzenie biblioteki

Biblioteka programu EndNote to baza danych składająca się z pozycji bibliograficznych (rekordów). Każdy rekord składa się z pól charakteryzujących daną referencję: autor, tytuł, rok wydania, czasopismo, wydawca, ostatnia aktualizacja itd. Referencje zawarte w bibliotece mogą być grupowane przez użytkownika, np. ze względu na poruszany temat lub autora.


Wykaz grup w obrębie biblioteki

Cite While You Write (CWYW)

Program EndNote współpracuje z najpopularniejszymi edytorami tekstu: MS Word czy Apache Open Office. Dzięki narzędziu CWYW, istnieje możliwość tworzenia bibliografii w trakcie pisania tekstu naukowego. Formatowanie bibliografii odbywa się automatycznie, na podstawie jednego z wybranych stylów. Styl formatowania zależy w głównej mierze od wymagań wydawcy. Narzędzia CWYW dodawane są do edytora tekstu jako dodatkowy pasek/zakładka w interfejsie programu.


Zakładka EndNote w MS Word 2010

Filtry importu

Na stronie internetowej producenta znaleźć można filtry, dzięki którym poszerzony zostaje dostęp do różnych baz danych. Predefiniowane filtry importu pozwalają ulokować importowaną informację w odpowiednich polach rekordu bazy danych programu EndNote. Poza możliwością skorzystania z jednego z predefiniowanych filtrów, program pozwala na projektowanie za pomocą specjalnego kreatora własnych filtrów importu informacji.

Synchronizacja biblioteki

Po założeniu konta w serwisie myendnoteweb.com istnieje możliwość synchronizowania bazy bibliograficznej pomiędzy urządzeniami użytkownika. Utworzona w wersji desktopowej programu biblioteka po synchronizacji widoczna jest w jego wersji przeglądarkowej, z poziomu której może być również edytowana. Następnie możemy synchronizować bazę z biblioteką na kolejnym komputerze. Funkcja ma szczególne znaczenie, gdy pracujemy nad publikacją na różnych urządzeniach (np. w domu i pracy).


Style bibliografii

Przygotowana treść dokumentu zawiera wykaz bibliograficzny, który może być formatowany przez użytkownika programu. Wykaz bibliograficzny, o który jest uzupełniona treść dokumentu przygotowana w programie edytora testu, oraz sposób cytowania w tekście pozycji bibliograficznych mogą być dostosowane do wymogów wydawcy publikującego artykuł. EndNote pozwala wybierać format bibliografii i sposób cytowania z kilkuset predefiniowanych formatów. W zestawie stylów bibliograficznych są dostępne wszystkie uznane światowe periodyki. Aktualizowany na bieżąco wykaz formatów może być pobrany ze strony internetowej producenta programu.

Współdzielenie biblioteki

Najnowsza wersja programu pozwala na współdzielenie biblioteki z innymi użytkownikami programu EndNote. Grupa współpracowników może składać się z maksymalnie 100 osób. Współdzielona baza zawiera wszystkie referencje, notatki i pliki PDF z pełnymi tekstami publikacji. Wszyscy członkowie grupy mogą używać i edytować bibliotekę w tym samym czasie, a jej objętość nie jest w żaden sposób ograniczona. Współdzielenie biblioteki odbywa się poprzez platformę myendnoteweb.com.