A A A


EndNote Tips
Niniejsza sekcja powstała na podstawie doświadczeń zdobytych podczas prowadzenia szkoleń, rozwiązywania problemów technicznych i rozmów z użytkownikami programu EndNote, z których wynika, że wiele z narzędzi programu nie jest wykorzystywanych. Często wynika to z braku świadomości istnienia pewnych funkcji programu, czasami z braku czasu na ich opanowanie. Poniżej znajduje się wykaz wskazówek, które mogą ułatwić codzienną pracę. Lista będzie systematycznie poszerzana o nowe porady.