A A A

Nowości w
Nowe opcje w mechanizmie grupowania referencji.

Grupowanie referencji
Rekordy w bazach referencyjnych mogą, dla przejrzystości być dzielone na grupy. W programie może występować kilka rodzajów grup referencji. Grupy permanentne to takie, które nie mogą być usuwane, ani nie mogą być zmieniane ich nazwy.

Do tych grup należą:
  • All References
  • Unfiled
  • Trash

Drugi rodzaj grup to grupy tymczasowe, które są usuwane zawsze przy zamykaniu bazy. Tego typu obiekty grupują referencje kopiowane z innych źródeł, będące efektem wyszukiwania lub importu. do grup tymczasowych są też zaliczane zidentyfikowane duplikaty referencji.

Kolejne ważne zestawy referencji to grupy Custom (grupy tworzone na podstawie indywidualnych kryteriów użytkownika) i Smart (grupy tworzone na podstawie zdefiniowanych strategii wyszukiwania z dynamiczną aktualizacją rekordów).

Podgrupy referencji
Teraz referencje w tego typu grupach mogą stanowić podgrupy w większym zbiorze referencji. Aranżacja techniką drag-and-drop pozwala łatwo przenosić większe fragmenty grup. Opcja łączenia grup typu Custom i Smart jako podgrup większej całości daje bardziej elestyczne mechanizmy komponowania bazy danych.

Grupy i cytowanie referencji
Referencje formowane w grupy mogą być na różny sposób cytowane w treści dokumentu. Można wybrać zakres numerów referencji lub odzielić kilka przecinkami dla zacytowania kilku referencji do danego tematu, grupa referencji może być zacytowana jako całość oraz wprowadzona w wersji X3 opcja Composite Citations, która pozwala na dodatkowe literowe oznaczanie referencji zgromadzonych w jednej grupie.