A A A


Nowości w X5
Podgląd plików pdf z poziomu bazy EndNote


Dolna sekcja ekranu interfejsu użytkownika w programie EndNote X4 była współdzielona pomiędzy procedury Preview, Search i Quick Edit. Sekcja ta była wyposażona w zakładki o tych nazwach, pozwalające uaktywnić odpowiednie funkcje. W wersji EndNote X5 zakładka Quick Edit zmieniła nazwę na PDF & Quick Edit.

Zakładka jest współdzielona pomiędzy procedurę Quick Edit oraz PDF Viewer. Pozwala to podglądać zawartość plików pdf bez konieczności opuszczania środowiska EndNote.Jeśli załączniki w formacie pdf są dodane do referencji, to są one automatycznie wyświetlane w oknie podglądu. Panel pozwala na wykonywanie niezbędnych operacji podczas podglądu dokumentu takich jak zmiana strony, ustawianie powiększenia obrazu strony, obracanie strony czy wydruk dokumentu. Możliwe jest dodawanie komentarzy do dokumentu oraz ich zapis po tej modyfikacji. Jeśli do referencji dodanych jest więcej niż jeden plik pdf, to panel umożliwia wygodne przełączania podglądu każdego z nich. Zakładka ta celowo dzielona jest pomiędzy podgląd zawartości pliku pdf i procedurę Quick Edit, aby podczas edycji referencji możliwy był podgląd pliku pdf, bez konieczności przełączania do różnych okien.