A A A


Porównanie wersji X1, X2, X3 i X4

Funkcje programu w wersjach: X1 X2 X3 X4
Zarządzanie bazą referencji bibliograficznych Tak Tak Tak Tak
Przechowywanie obiektów złożonych Tak Tak Tak Tak
Łączniki do plików pdf na komputerze lub w sieci Tak Tak Tak Tak
Formatowanie bibliografii Tak Tak Tak Tak
Przeszukiwania on-line baz bibliotecznych Tak Tak Tak Tak
Liczba filtrów importu on-line do baz danych 600+ 600+ 700+ 700+
Kreowanie nowych filtrów importu on-line Tak Tak Tak Tak
Przeszukiwanie na bazie protokołu Z39.50 Tak Tak Tak Tak
System operacyjny Mac/Win Mac/Win Mac/Win Mac/Win
Dosęp do danych w bazie przez sieć lokalną Tak Tak Tak Tak
Wielkość bazy danych
Maksymalna liczba rekordów referencyjnych
Tworzenie tabeli i wykazu rysunków Tak Tak Tak Tak
Sprawdzanie pisowni angielskiej Tak Tak Tak Tak
Tworzenie listy preferowanych stylów Tak Tak Tak Tak
Grupowanie referencji Tak Tak Tak Tak
Jednoczesne przeszukiwanie wielu baz Tak/CWYW Tak/CWYW Tak/CWYW Tak/CWYW
Integracja z edytorem MS Word CWYW CWYW CWYW CWYW
Wykorzystanie szablonów MS Word Tak Tak Tak Tak
Łączniki w standardzie OpenURL Tak Tak Tak Tak
Korzystanie ze standardku Unicode Tak Tak Tak Tak
Usuwanie duplikatów przy wyszukiwaniu On-line Nie Tak Tak Tak
Podręczny panel wyszukiwania referencji On-line Nie Tak Tak Tak
Maksymalna liczba pól w rekordzie 52 52 52 52
Liczba wbudowanych formatów wyjściowych 2800+ 3300+ 3700+ 4500+
Liczba typów referencji 41 46 46 46
Wyszukiwanie referencji z plikami pdf Nie Tak Tak Tak
Tworzenie makr szybkiego wyszukiwania haseł Nie Tak Tak Tak
Machanizm "Kosza" Nie Tak Tak Tak
Daty modyfikacji referencji, kalendarz referencji Nie Tak Tak Tak
Raportowanie informacji o referencjach w bazie Nie Tak Tak Tak
Referencje typu Blog, Ulotka, Katalog, Seria Nie Tak Tak Tak
Automatyczna kompresja bazy i załączenie do listów poczty elektronicznej Nie Tak Tak Tak
Zaawansowane procedury wyszukiwania Nie Tak Tak Tak
Szybsza praca, preinstalacja wybranych stylów Nie Nie Tak Tak
Niezależne wykazy referencji dla sekcji dokumentu Nie Nie Tak Tak
Współpraca z Open.Office Writer 3 Nie Nie Tak Tak
Przenoszenie referencji metodą drag-and-drop Nie Nie Tak Tak
Technika Composite Citation dla cytowania grup referencji Nie Nie Tak Tak
Import referencji z pliku pdf Nie Nie Nie Tak
Logiczne operacje na zawartości grup referencji Nie Nie Nie Tak
Zakładka procedury szybkiej edycji referencji Nie Nie Nie Tak
znak gwiazdki (*) w kryteriach wyszukiwania Nie Nie Nie Tak
Automatyczne linki od cytowania do wykazu bibliografii Nie Nie Nie Tak
Edycja podczas wyszukiwania duplikatów Nie Nie Nie Tak