A A A


Nowości w X5
Pozostałe zmiany w programiePorównywanie duplikatów
Wprowadzone zostały zmiany w procedurze porównywania duplikatów. Wprowadzono automatyczne wyróżnianie pól, w których zostały wykryte różnice.

Automatyczny link do pliku pdf
Podczas importu pliku pdf dla utworzenia nowego rekordu w bazie, dodawany jest automatycznie link do oryginalnego pliku.

Nowe rodzaje referencji i pola opisu referencji
Wykaz typów referencji został rozbudowany o kolejne dwie pozycje. Wprowadzono dwa nowe typy referencji Dataset i Music. Wykaz pól referencji typu Journal Article został uzupełniony o dwa nowe pola. Dodane zostały pola Article Number oraz identyfikator NIHMSID.