A A A

Nowości w
Zakładka procedury szybkiej edycji referencji

Dolna część ekranu interfejsu użytkownika została wzbogacona o trzecią zakładkę. W poprzednich wersjach obszar ten był przeznaczony dla zakładek Preview i Search, które pozwalały odpowiednio na podgląd wygranej referencji w określonym stylu wyjściowym oraz definiowanie kryteriów przeszukiwania biblioteki.Dodana został trzecia zakładka, która współdzieli z poprzednimi dolny fragment interfejsu użytkownika. Zakładka Quick Edit, bo taką nosi nazwę dodana zakładka, przeznaczona jest do szybkiej edycji wybranego rekordu biblioteki.