A A A

Nowości w pakiecie Intel® Parallel Studio XE 2018

Intel Parallel Studio XE 2018 dostarcza wsparcie dla najnowszych standardów. Udoskonalenia i nowe funkcje zapewniają jeszcze wyższą wydajność aplikacji i ułatwiają ich optymalizację.

Przegląd nowości:
 • Kompilator Intel C++ 18.0
  • Rozszerzone wsparcie dla standardu OpenMP 4.5
  • Rozszerzone wsparcie dla funkcji standardu C++ 14
  • Kompatybilność
   • Integracja ze środowiskiem Microsoft Visual Studio 2012, Microsoft Visual Studio 2013 oraz Microsoft Visual Studio 2015
   • Porzucona współpraca z Microsoft Visual Studio 2010

 • Kompilator Intel Fortran 18.0
  • Wsparcie dla funkcji standardu Fortran 2008 oraz Fortran 2015
  • Kompatybilność
   • Integracja ze środowiskiem Microsoft Visual Studio 2012, Microsoft Visual Studio 2013 oraz Microsoft Visual Studio 2015
   • Jeżeli nie wykryto wspartego środowiska Visual Studio, pakiet instaluje własne środowisko programistyczne oparte na Microsoft Visual Studio 2013 Shell
   • Porzucona współpraca z Microsoft Visual Studio 2010

 • Intel Distribution for Python
  • Powstała we współpracy z firmą Continuum Analytics dystrybucja języka Python zawierająca wysoce wydajne pakiety zintegrowane z bibliotekami oraz narzędziami programistycznymi firmy Intel
  • Zawiera pakiety NumPy, SciPy, pandas, scikit-learn, Jupyter, matplotlib, mpi4py, Numba, tbb, pyDAAL oraz wiele innych
  • Zawiera Python w wersji 2.7 oraz 3.5
  • Środowiska i narzędzia programistyczne: Conda, conda-env, Jupyter Notebook i Microsoft Visual Studio

 • Intel Math Kernel Library 2018
  • Optymalizacja dla koprocesora Intel Xeon Phi x200
  • Udostępnia tryby przesyłu obliczeń Automatic Offload oraz Compiler Assisted Offload na koprocesorze Intel Xeon Phi x200 pod systemem Linux
  • Całkowicie nowe funkcje z zakresu głębokich sieci neuronowych zawierające między innymi funkcje realizujące splot, normalizację, aktywację neuronu oraz pooling

 • Intel Data Analytics Acceleration Library 2018
  • Nowe funkcje ułatwiające budowanie sieci neuronowych
  • Interfejs programistyczny (API) dla języka Python

 • Intel Integrated Performance Primitives 2018
  • Nowy interfejs programistyczny (API) wspierający 64-bitową długość danych dla przetwarzania dużych obrazów oraz sygnałów
  • Interfejs dla funkcji z dziedziny przetwarzania oraz rozpoznawania sygnałów

 • Intel Threading Building Blocks 2018
  • Rozszerzenie zestawu partycjonerów o tbb::static_partitioner, pozwalający na równomierny rozdział zadań pomiędzy wątki robocze
  • Dodano metodę tbb:task_arena::max_concurrency(), zwracającą maksymalną liczbę wątków, które mogą pracować w obszarze pamięci
  • Poprawiona dynamiczna alokacja pamięci
  • Klasa tbb::flow::async_node jest teraz w pełni wspierana w grafach przepływu
  • Dodano dodatkowy typ wiadomości tbb::flow::async_msg, pozwalający na przepływ informacji pomiędzy grafami przepływu i zewnętrznymi działaniami asynchronicznymi
  • Opracowane na nowo strumieniowanie zadań do zewnętrznych urządzeń obliczeniowych

 • Intel Inspector 2018
  • Pełne wsparcie dla standardu C++11, zawierające między innymi std::mutex oraz std::atomic
  • Natywne działanie na drugiej generacji koprocesorów Intel Xeon Phi x200
  • W przypadku błędów wątkowych oprócz numeru linii przekazywana jest również informacja o nazwie problematycznej zmiennej
 • Intel VTune Amplifier 2018
  • Profiling zarówno kodu Pythona, jak i natywnego
  • Analiza Storage Analysis pozwala na wykrywanie nierównowagi pomiędzy szybkością dostarczania danych wejściowych i ich przetwarzania
  • Szybki profiling trzech najważniejszych metryk wydajności: wykorzystanie CPU (wątki), dostęp do pamięci, wykorzystanie FPU (FLOPS)
  • Uproszczony profiling OpenCL
  • Możliwość dodawania liczników użytkownika do osi czasowej
  • Intel Performance Snapshots — łatwe w użyciu narzędzie pozwalające na zaznaczenie w kodzie miejsca, w których jego modernizacja pozwoli poprawić wydajność

 • Intel Advisor 2018
  • Batch mode pozwalający na przeprowadzanie wielu różnych typów analiz jednocześnie
  • Detekcja nazw zmiennych w raportach Refinements ułatwiająca optymalizację kodu
  • Wygodne narzędzie w nowej zakładce Loop Analytics pozwalające na analizę czasu wykonania pętli, a także obciążenie procesora i pamięci oraz przewidywaną wydajność jej wektoryzacji
  • Możliwość filtrowania wyników analizy według wątków
  • Wsparcie dla drugiej generacji koprocesorów Intel Xeon Phi x200

 • Intel Cluster Checker 2018
  • Całkowicie nowe narzędzie ułatwiające diagnozę problemów utrudniających funkcjonalność oraz wydajność klastra obliczeniowego

 • Intel Media Server Studio 2018
  • Wsparcie dla najnowszych systemów operacyjnych oraz procesorów
  • Nowe funkcje Intel Media SDK, takie jak wspomagane sprzętowo kodowanie i dekodowanie HEVC, kodowanie MJPEG
  • Wsparcie dla standardu OpenCL 2.0
  • Całkowicie nowe funkcje Intel VTune Amplifier do analizy aplikacji opartych na GPU

 • Intel System Studio 2018
  • Intel System Debugger
   • Łatwiejsze połączenie ze sprzętem docelowym — możliwość zapisywania i przywracania konfiguracji debugowania
   • Wsparcie dla formatu debugowania DWARF4
   • Wsparcie dla debugowania w języku Python
  • Intel Inspector for Systems
   • Łatwiejsze diagnozowanie błędów wątkowych z wykorzystaniem numeru linii kodu źródłowego oraz nazwy zmiennej
  • Poprawiona użyteczność ze środowiskiem IDE Eclipse
   • Kompletne środowisko IDE
   • Dodano więcej samouczków opartych o zadania
   • Opcja pobrania plików do ich późniejszej instalacji
  • Intel Graphics Performance Analyzers
   • Wsparcie dla profilowania aplikacji wykorzystujących API DirectX 12 oraz OpenGL/OpenGL ES.
  • GNU GDB w wersji 7.10