A A AKorporacja Intel to nie tylko potęga w tworzeniu najnowszej generacji procesorów wielordzeniowych i sprzętu komputerowego. Jest również producentem wyspecjalizowanego i profesjonalnego oprogramowania dla programistów i inżynierów tworzących wysoce wydajne aplikacje pracujące szeregowo i równolegle wykorzystując wielordzeniowość najnowszej generacji procesorów. Wśród oferowanego oprogramowania znajdują się kompilatory języków C/C++/Fortran, dystrybucja języka Python obszerne i wydajne biblioteki zawierające procedury z zakresu matematyki i przetwarzania sygnałów oraz szereg narzędzi analizujących tworzone aplikacje i pomagających je optymalizować do pracy w pojedynczych stacjach roboczych, jak również systemach rozproszonych w formie klastrów obliczeniowych. Intel to zdecydowanie światowy lider w zakresie tego typu usług.Tabela porównawcza zawartości poszczególnych pakietów oneAPI

        Intel oneAPI Base Toolkit Intel oneAPI Base & HPC Toolkit Intel oneAPI Base & IOT Toolkit Intel oneAPI Base & Rendering Toolkit
Intel oneAPI DPC++/C++ Compiler + + + +
Intel DPC++ Compatibility Tool + + + +
Intel FPGA Add-on for oneAPI Base Toolkit + + +
Intel C++ Compiler Classic + +
Intel Fortran Compiler Classic +
Intel Fortran Compiler (Beta) +
Intel Distribution for Python + + + +
Intel oneAPI DPC++ Library + + + +
Intel oneAPI Video Processing Libary + + + +
Intel oneAPI Collective Communications Library + + + +
Intel oneAPI Deep Neural Network Library + + + +
Intel oneAPI Math Kernel Library + + + +
Intel oneAPI Data Analytics Library + + + +
Intel oneAPI Threading Building Blocks + + + +
Intel Integrated Performance Primitives + + + +
Intel MPI Library +
Intel VTune Profiler + + + +
Intel Advisor + + + +
Intel Distribution for GDB + + + +
Intel Inspector + +
Intel Trace Analyzer & Collector +
Intel Cluster Checker +
Eclipse IDE +
Linux Kernel Building Tools +
IoT Connection Tools +
Intel System Debugger +
Intel Embree +
Intel OSPRay Studio +
Intel Open VKL +
Intel Open Image Denoise +
Intel OSPRay +
Intel Open SWR +