A A A

Nowości w pakiecie Intel® Media Server Studio 2019 for Linux

 • Usprawniona wydajność oraz jakość kompresji AVC
 • Poprawiona jakość kodowania HEVC oraz wydajność CPU w przypadku wielu sesji kodowania pracujących jednocześnie
 • Rozszerzenie bazy parametrów API pozwalają na bardziej precyzyjną kontrolę kodeków
 • Wsparcie systemu CentOS 7.4 - nowa funkcjonalność, poprawki w zakresie bezpieczeństwa
 • Wzbogacona funkcjonalność FEI - poprawiano jakość wideo zawierających efekty fade in oraz fade out, udostępniono kodowanie z przeplotem dla HEVC, kodowanie pól P/I poprawiające jego jakość, ustawienie NALU dla kodowania HEVC usprawniające kodowanie z przeplotem, udostępniono VPP Deinterlacer obsługujący zawartość przechodzącą od progresywnej do zawartości z przeplotem

Nowości w pakiecie Intel® Media SDK 2019 for Windows

 • Kodowanie HEVC - H.265 - wspomagane programowo oraz sprzętowo (GPU)
 • Video Quality Caliper - narzędzie analityczne zapewniające wydajne inspekcje jakości enkodowanych oraz dekodowanych strumieni wideo, obiektywne metryki takie jak PSNR oraz SSIM oraz możliwość inspekcji poprzez interfejs graficzny
 • Funkcjonalność przetwarzania wideo:
  • Chroma siting - funkcja pozwalająca na ustawienie położenie próbek chroma w relacji do próbek luma
  • Field weaving - wsparcie deinterlacingu w celu wplecenia pól do strumienia wejściowego
 • Delta QP umożliwia wyższą jakość kodowania w obszarze zastowania (ang. Region of Interest, ROI) oraz zapewnia większą elastyczność kontroli parametru Bitrate
 • Informacje na temat jednostek enkodujących pozwalają na dodanie informacji o NALU, pomagające poprawić wykorzystanie CPU w czasie nagrywania
 • AVC - wspiera ważone predykcje dla P-frames oraz B-frames
 • HEVC - kontrola maksymalnego rozmiaru ramki bitrate'u
 • Adaptive Long Term Reference - inteligentna funkcjonalność kodowania, znacząco poprawiająca wydajność oraz jakość kompresji w przypadku strumieni wideo (użytneczne w przypadku wideokonferencji, monitoringu, oraz innych aplikacji stumieniujących gry lub multimedia)
 • Funkcjonalności wprowadzone w generacji procesorów Cannon Lake: kontrola SAO (ang. Sample Adaptive Offset), wybór rozmiaru LCU (ang. Largest Coding Unit)
 • Nowe funkcjonalności VP9 - kontrola segmentacji, konfiguracja tymczasowych warstw, dodatkowa kontrola parametrów VP9

Nowości w pakiecie Intel® Media SDK 2019 for Linux Embedded

 • Wprowadzenie obszarów zastoswoanie (ang. Region of Interest, ROI)
 • Poprawiona stabilność enkodera HEVC
 • Kontrola parametru bitrate AVC
 • Kontrola kwantyzacji makrobloku HEVC