A A A

Nowości w pakiecie Intel® System Studio 2018

 • Najnowsze wersje bibliotek oraz przykładowy kod pozwalają skrócić cykl rozwoju oprogramowania. Poprzez użycie Intel Data Analytics Acceleration Library deweloperzy mogą przyspieszyć obliczenia związane z analizą danych oraz uczeniem maszynowym.

 • Całkowicie nowe narzędzia dla technologii Internet of Things (IoT), zawierające między innymi zaawansowane konektory do chmur, a także dostęp do ponad 600 sensorów.

 • Wsparcie dla najnowszych procesorów Intel umożliwia wykorzystanie zawartych w nich rejestrów wektorowych AVX-512, dla uzyskania bardziej wydajnych obliczeń równoległych.

 • Środowisko programistyczne Intel System Studio IOT Edition.
  • W pakiecie wbudowane środowisko programistycznego oparte na Eclipse IDE
  • Usprawniona współpraca z systemem operacyjnym Linux na urządzeniach docelowych: podstawowe wsparcie dla plików makefile, zaimplementowane wsparcie dla kontenerów docker dla systemów Windows (w oparciu o QEMU), wsparcie dla połączenia z urządzeniem docelowym poprzez Eclipse Target Communication Framework
  • Dodano kreatory integracji kompilatora C++: lokalna integracja kompilatora dla urządzeń działających pod kontrolą systemu Linux, kompilacja skrośna ze wsparciem dla urządzeń docelowych opartych na systemach Linux/Android
  • Poprawione ogólne doświadczenie korzystania z pakietu Intel System Studio: tworzenie widoków użytkownika, deaktywacja aktualnie niewspieranych kreatorów

 • Kompilator Intel C++ 18.0.
  • Opcje -o zostały zastąpione opcjami -qo
  • Nowe opcje -Qimf-use-svml pozwalające na wymuszenie użycia biblioteki Short Vector Math Library (SVML)
  • Dispatching w czasie kompilacji dla wywołań SVML
  • Nowa opcja -qopt-zmm-usage pozwala zdefiniować poziom użycia rejestrów ZMM

 • Biblioteki MRAA oraz UPM
  • Biblioteka ponad 400 czujników oraz elementów wykonawczych, wraz z wbudowanym graficznym interfejsem użytkownika pozwalającym w wygodny sposób przeszukiwać repozytorium
  • Wsparcie dla tych bibliotek zostało dodane do systemów Ubuntu, Wind River Linux oraz Wind River Pulsar
  • Przykłady kodu pokazującego jak wykorzystać MRAA oraz UPM w połączeniu z chmurami obliczeniowymi

 • Intel VTune Amplifier 2018
  • Automatyzacja instalacji kolektorów Intel VTune Amplifier na zdalnych urządzeniach opartych na systemie Linux
  • Analiza użycia pamięci dla języków Python, C, C++
  • Analiza Locks and Waits pozwala poprawić wydajność wielowątkowego kodu mieszanego Python/natywnego
  • Optymalizacje dla prywatnych chmur: profilowanie wewnątrz kontenerów Docker oraz Mesos, łączenie z aktualnie działającymi usługami oraz daemonami Java
  • Analiza wykonania jądra GPU pozwala znaleźć latencję pamięci, a także nieefektywne algorytmy
  • Wsparcie dla najnowszych procesorów i technologii, a także profilowania w trybie Cross-OS

 • Energy Analysis/Intel SoC Watch
  • Dodano plug-in do Eclipse służący dla analizy zużycia energii

 • Intel Inspector 2018
  • Wsparcie dla klasy std:: shared_mutex ze standardu C++17 oraz blokad Slim Reader/Writer systemu Windows
  • Wsparcie dla pracy w trybie Cross-OS dla wszystkich typów licencji
  • Integracja i wsparcie dla Microsoft Visual Studio 2017

 • Intel Graphics Performance Analyzers
  • Multi-Frame Analyzer Feature Pack 1
  • Track Analyzer PA Replacement
  • Wsparcie dla ósmej generacji procesorów Intel (Coffee Lake) na systemie Windows 10
  • Wsparcie dla najnowszej aktualizacji systemu Windows 10 Redstone 3 (Fall Creators Update)

 • Intel System Debugger 2018
  • Nowa metoda służąca do połączeń z systemami zdalnymi Target Connection Agent
  • Wsparcie dla procesorów Intel Atom C3xxx zarówno dla urządzeń zdalnych opartych na systemie Linux, jak i Windows
  • Wsparcie dla procesorów Intel Xeon Scalable (chipset Intel C620) dla urządzeń zdalnych opartych na systemie Windows
  • Wsparcie dla ósmej generacji procesorów Intel Core (chipset Intel 100 oraz Intel Z370) dla urządzeń zdalnych opartych na systemie Windows

 • Intel Debug Extensions for WinDbg
  • WinDbg wspiera teraz Windows Driver Kit (WDK) w wersji 1703
  • Rozszerzenia dla plug-inu Intel Processor Trace wspierające publiczne informacje symboliczne systemu Windows, śledzenie pracy aplikacji pracujących w trybie ring 3 oraz dekodowanie danych Intel Process Trace ze zrzutów awaryjnych (ang. crash dump)

 • GNU GDB and source
  • Wizualizator rejestrów sprzętowych PKeys oraz rejestrów systemowych GS_base oraz FS_base systemu Linux
  • Wywołania zwrotne (ang. callbacks) języka Python w narzędziu Intel Processor Trace


Nowości w pakiecie Intel System Studio 2018 Update 1

 • Nowa funkcjonalność pozwalająca na import aplikacji z Arduino Create do Intel System Studio. Zaawansowane debuggery oraz profilery Intel System Studio pozwolą usprawnić pracę nad projektami Arduino

 • Wsparcie dla tworzenia, kompilacji oraz uruchomienia kodu Java na platformie Intel System Studio i korzystanie z konektorów chmur Intel IoT dla tego języka

 • Łatwiejszy dostęp do przykładowego kodu za pomocą nowego kreatora Project Creation Wizard. Wszystkie opcje konfiguracyjne są automatycznie dostosowane do potrzeb przykładowego projektu.

 • Eksplorator API konektorów do chmur pozwala na połączenie z chmurami wielu różnych dostawców.

 • Najnowsze wersje wydajnych bibliotek Intel.