A A A

Nowości w pakiecie Intel® System Studio 2019

 • Najnowsze wersje bibliotek oraz przykładowy kod pozwalają skrócić cykl rozwoju oprogramowania. Poprzez użycie Intel Data Analytics Acceleration Library deweloperzy mogą przyspieszyć obliczenia związane z analizą danych oraz uczeniem maszynowym.

 • Wsparcie dla SDK OpenCL pozwala na przerzucenie obliczeń na procesory graficzne Intel Graphics Technology

 • Najnowsza wersja umożliwia tworzenie projektu w chmurze, między innymi Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud IoT Core oraz IBM Bluemix.

 • Kompilator Intel C++ 19.0.
  • -openmp-simd jest teraz ustawione domyślnie
  • Opcja -rcd jest już niewspierana
  • nowa opcja -mindirect-branch
  • Wsparcie dla nowych funkcjonalności C++17

 • Biblioteki MRAA oraz UPM
  • Nowe API dla kontroli LED-ów sysfs
  • Restrukturyzacja podstawowych przykładów działania
  • Rozszerzenia biblioteki LED pozwalające na wsparcie nowych API MRAA gpio-leds
  • Poprawa tegów doxygen w nagłówkach oraz nazwach klas w bibliotece JSON

 • Intel VTune Amplifier 2019
  • Analizy Basic Hotspots oraz Advanced Hotspots zostały rozszerzone o dodatkowe opcje dające wgląd w wykorzystanie rejestrów wektorowych oraz utylizację hardware'u
  • Ogólna analiza Exploration została rozszerzona o nową metrykę µTube, pozwalającą identyfikację "wązkich gardeł" związanych z wykorzystaniem sprzętu
  • Analiza basic hotspots, concurrency, oraz locks and waits dla kontenerów Docker
  • Analiza wejść/wyjść koreluje aktywność CPU z wykorzystaniem danych w przestrzeni sieciowej, pasmo PCIe na kartę sieciową, pasmo UPI przez wsparcie dla API SPDK oraz DPDK
  • Wsparcie dla najnowszych systemów operacyjnych

 • Energy Analysis/Intel SoC Watch
  • Dodano -log <filename> do logowania wyjścia konsoli do pliku

 • Intel Inspector 2019
  • dodano nową funkcjonalność Intel Inspector - Persistence
  • Wsparcie dla najnowszych systemów operacyjnych

 • Intel System Debugger 2019
  • Dodano wsparcie dla najnowszych procesorów Intel Core, Intel Atom oraz Intel Xeon
  • Uproszczenie konfiguracji systemów docelowych oraz połączenia, jak również zarządzanie wieloma połaczeniami jednocześnie
  • Konfiguracja oraz automatyzacja śladu systemowego, tak aby pracował w linii poleceń

 • Intel Debug Extensions for WinDbg
  • Intel Debug Extensions for WinDbg daje możliwość dodawania znaczników czasowych dla narzędzia Intel Processor Trace