A A A

Intel DPC++ Compatibility Tool

Intel DPC++ Compatibility Tool wspiera migrację obecnego kodu CUDA do DPC++. Narzędzie wspiera konwersję zarówno jąder języka CUDA, jak i wywołania API.W standardowych przypadkach zastosowania, około 80-90% kodu CUDA jest automatycznie konwertowana na kod DPC++. Automatycznie generowane komentarze pomagają w ukończeniu i optymalizacji kodu DPC++.

Kod źródłowy CUDA:Przekonwertowany kod DPC++: