A A A

Intel oneAPI Base Toolkit

Intel oneAPI Base Toolkit to kompleksowy zestawy narzędzi programistycznych, pozwalających na programowanie na architektury CPU, GPU oraz FPGA, jak również zunifikowane architektury XPU, będące połączeniem powyższych architektur i innych akceleratorów. Zapewnia on pełny zestaw narzędzi, pozwalający programistom na tworzenie wysoce wydajnych, opartych na dane aplikacji. Pakiet zawiera najwyższej jakości kompilator C/C++, jak również kompilator nowego języka DPC++, ewolucji języka C++ dla obliczeń heterogenicznych.

Biblioteki specyficzne dla domeny i Intel Distribution for Python zapewniają łatwe przyspieszenie we wszystkich nowoczesnych architekturach. Zestaw uzupełniają narzędzie do profilowania, projektowania i debugowania.Zawartość pakietu