A A A

Opis narzędzi dostępnych w pakietach oneAPI
 • Intel oneAPI DPC++/C++ Compiler

  Wydajny kompilator języków DPC++/C++ w najnowszej wersji 2021.1
 • Intel C++ Compiler Classic

  Wydajny kompilator języków C/C++ w najnowszej wersji 19.1
 • Intel Fortran Compiler (Beta)

  Intel Fortran Compiler (Beta) w najnowszej wersji 2021.1 do obliczeń GPU
 • Intel Fortran Compiler Classic

  Wydajny kompilator języka Fortran w najnowszej wersji 19.1.
 • Intel Cluster Checker

  Zaawansowany zestaw narzędzi diagnostycznych oraz analitycznych przystosowany do zastosowań w klastrach komputerowych.
 • Intel Inspector

  Intel Inspector Memory and Threading Error Checker pozwala szybciej tworzyć poszczególne wątki aplikacji, dzięki czemu daje możliwość wykorzystania mocy obliczeniowych najnowszych generacji wielordzeniowych procesorów Intel. Intel Inspector jest użyteczny w każdej fazie tworzenia aplikacji.
 • Intel MPI Library

  Intel MPI Library jest zestawem procedur protokołu sterowania obliczeniami równoległymi w systemach rozproszonych. Biblioteka stworzona została dla klastrów z procesorami IA-32 oraz Itanium ale także dla tych z rodziny EM64T. Biblioteka MPI obsługuje przesyłanie informacji na bazie protokołu TCP dla sieci Ethernet, ale też w systemach z dzieloną pamięcią.
 • Intel Trace Analyzer and Collector

  Narzędzie pozwalające na przyspieszenie pracy programów równoległych na klastrach komputerowych poprzez wykrycie najczęściej wywoływanych obszarów programu oraz "wąskich gardeł".
 • Intel oneAPI DPC++ Library

  Biblioteka towarzysząca kompilatora Intel oneAPI DPC++, zapewniająca prosty w użyciu API, minimalizująca pracę programistyczną do tworzenia wydajnych aplikacji heterogenicznych.
 • Intel oneAPI Threading Building Blocks

  Intel oneAPI Threading Buiding Blocks jest pakietem, który pozwala tworzyć skalowalne aplikacje dla systemów wielordzeniowych. Ma on formę opartej o szablony C++ biblioteki typu run-time, która upraszcza tworzenie struktury wielowątkowej nadając jej cechy skalowalności.
 • Intel oneAPI Math Kernel Library

  Intel oneAPI Math Kernel Library pozwala tworzyć aplikacje przetwarzania i analizy danych. Udostępnia procedury algebry liniowej (BLAS i LAPACK), algebry liniowej macierzy rzadkich, procedury FFT (Fast Fourier Transform), Vector Math Library (VML) oraz generatory liczb losowych.
 • Intel oneAPI Data Analytics Library

  Intel oneAPI Data Analytics Library zapewnia wysoką wydajność aplikacji w spektrum urządzeń IA, redukuje czas tworzenia aplikacji poprzez szeroki wybór wstępnie zoptymalizowanych algorytmów analitycznych.
 • Intel oneAPI Video Processing Library

  Wydajna biblioteka do procesowania strumieni wideo
 • Intel Advisor

  Narzędzie analityczne pomagające usprawnić działanie programu poprzez szereg sugestii dotyczących wątkowania i wektoryzacji.
 • Intel Distribution for Python

  Zoptymalizowana dzięki wydajnym bibliotekom Intel dystrybucja pozwalająca na tworzenie najwyższej jakości kodu w języku Python.
 • Intel DPC++ Compatibility Tool

  Wygodne narzędzie do konwersji kodu do języka DPC++
 • Intel Integrated Performace Primitives

  Intel Integrated Performacne Prmitives jest biblioteką, która poszerzy możliwości aplikacji, skróci czas jest tworzenia i przyspieszy jej pracę. Wbudowane funkcje pozwalają między innymi na operowanie na plikach audio i video ale też przetwarzać obrazy i analizować sygnały.
 • Intel VTune Profiler

  Intel VTune Profiler pomaga programistom lokalizować "wąskie gardła" w tworzonej aplikacji, dzięki gromadzeniu danych o pracy systemu, ich analizie i prezentacji w odniesieniu do procedur, modułów czy pojedynczych instrukcji programu. Pomaga w pełni optymalizować tworzone aplikacje.
 • Intel Distribution for GDB

  Zaawansowany debugger systemowy dla języków DPC++, C, C++, OpenMP, SYCL i Fortran
 • Intel FPGA Add-one for oneAPI Base Toolkit

  Komponent pozwalający na programowanie układów FPGA
 • Intel oneAPI Deep Neural Network Library

  Wydajna biblioteka przyspieszająca rozwiązania z zakresu sieci neuronowych i uczenia maszynowego.
 • Intel oneAPI Collective Communications Library

  Biblioteka pozwalająca deweloperom na szybkie trenowanie modeli nauczania maszynowego.
 • Intel System Debugger

  Nowoczesny debugger systemowy GUI, zawarty w IoT Toolkit.
 • Intel OSPRay Studio

  Silnik tworzenia aplikacji zawierających Ray-tracing
 • Intel Embree

  Zestaw jąder służących do wydajnego ray-tracingu.
 • Intel Open Volume Kernel Library

  Zestaw narzędzi do renderingu objętościowego.
 • Intel Open Image Denoise

  Narzędzie do odszumiania renderingów.
 • Intel Open SWR

  Wysoko-wydajny, skalowany rasteryzator software'owy dla OpenGL