A A A

Intel Embree

Intel Embree to zbiór wysokowydajnych jąder do ray-tracing'u opracowanych przez firmę Intel. Docelowymi użytkownikami Intel Embree są inżynierowie aplikacji graficznych, którzy chcą poprawić wydajność swojej aplikacji renderującej, wykorzystując zoptymalizowane pod kątem wydajności jądra ray-tracing'u Embree. Jądra są zoptymalizowane do najnowszych procesorów Intel z obsługą instrukcji SSE, AVX, AVX2 i AVX-512. Intel Embree obsługuje wybór kodu w czasie wykonywania, co pozwala na wybór odpowiedniego zestawu instrukcji dla danego procesora. Zalecamy używanie Intel Embree przez jej API, aby uzyskać jak największe korzyści z przyszłych ulepszeń. Produkt jest udostępniany Open-Source na licencji Apache 2.0.

Intel Embree zawiera algorytmy zoptymalizowane pod kątem niespójnych obciążeń (np. Algorytmy śledzenia promieni Monte Carlo) i spójnych obciążeń (np. Widoczność podstawowa i twarde promienie cieni).

Jądra przechodzenia pojedynczego promienia w Intel Embree zapewniają wysoką wydajność dla niespójnych obciążeń i są bardzo łatwe do zintegrowania z istniejącymi aplikacjami renderującymi. Korzystając z jądra strumieniowego, możliwa jest jeszcze wyższa wydajność dla niespójnych promieni, ale integracja może wymagać znacznych zmian w kodzie aplikacji, aby korzystać ze strumienia. Ogólnie w przypadku spójnych obciążeń tryb strumieniowy z ustawioną spójną flagą zapewnia najlepszą wydajność.

Intel Embree obsługuje również dynamiczne sceny, implementując wysokowydajne dwupoziomowe algorytmy konstrukcji indeksu przestrzennego.