A A A

Intel Fortran Compiler (Beta)

Kompilator w najnowszej wersji 2021.1 zawiera pełną implementację standardu Fortran 2018. Oprócz tego najnowsza wersja beta oparta jest na technologii LLVM i dodatkowo zawiera wsparcie procedur zawartych w OpenMP 5.0, dając możliwość obliczeń na GPU.

Funkcjonalność:
  • Projektowanie aplikacji na CPU oraz GPU przy użyciu jednego kodu źródłowego pozwala na zwiększenie produktywności
  • Wsparcie dla szerokiego wachlarza standardów języka Fortran: Fortran 77, Fortran 90/95, Fortran 2003, Fortran 2008 oraz Fortran 2018
  • Wsparcie dla obliczeń wielordzeniowych, wektoryzacji SIMD, systemów wieloprocesorowych i automatycznej równoległości
  • Optymalizacja kodu dla danej architektury za pomocą funkcji automatic processor dispatch
  • Programowanie bezpośrednio w linii poleceń lub korzystając ze wspieranych IDE: Microsoft Visual Studio, Eclipse i Xcode