A A A

Intel Inspector

Narzędzie służące do projektowania i uruchamiania aplikacji wielowątkowych, automatycznie lokalizuje problemy związane z dostępem do pamięci takie jak wycieki pamięci, przepełnienia bufora, naruszenia ochrony pamięci oraz jej wielowątkowością takie jak przestoje, martwe punkty, zmniejszenie szybkość działania itp. Intel Inspector monitoruje wykonywanie aplikacji celem wykrycia trudnych do znalezienia błędów na każdym etapie jej tworzenia. Pakiet pozwala łatwiej zdecydować gdzie i jak dodać kolejny wątek, szczególnie w aplikacjach tworzonych dla procesorów wielordzeniowych i systemów wieloprocesorowych, co pozwala optymalnie wykorzystać całe zasoby systemu.

Intel Inspector wykorzystuje środowisko programu VTune Profiler. Narzędzie to jest używane w taki sam sposób jak każdy inny analizator. Tworzony jest projekt zawierający aktywny Intel Inspector, a następnie przy jego pomocy uruchamiana jest aplikacja. Intel Inspector nie wymaga zmian w tworzonej aplikacji - można to robić automatycznie w analizatorze VTune lub w kompilatorach C++/Fortran z użyciem opcji /Qtcheck.

Główne cechy programu Intel Inspector:
 • Dynamiczny pomiar - w odróżnieniu od wielu innych narzędzi tego typu Intel Inspector do działania nie potrzebuje specjalnej rekompilacji - wystarczy build programu. Program świetnie radzi sobie również z oceną zewnętrznych bibliotek, gdzie kod źródłowy jest niedostępny. Do diagnozowania problemów ze wskaźnikami należy pamiętać o skompilowaniu programu z opcją Pointer Checker - dla systemu Windows będzie to /Qcheck-pointers, natomiast dla systemu Linux -check-pointers

 • Wykrywanie błędów pamięci w Intel Inspector

 • Możliwość wyboru pomiędzy szybkim sprawdzaniem wycieków pamięci a dokładnym zlokalizowaniem wszystkich możliwych problemów z pamięcią

 • Trzy poziomy szczegółowości inspekcji pozwalają na wybranie optymalnego kompromisu pomiędzy szczegółowością wykrywania błędów pamięci a szybkością działania programu.

 • Możliwość definiowania punktów przerwania pozwala na debugowanie kodu poprzez wejście do debugera zaraz przed wystąpieniem błędu
 • Możliwość zaobserwowania użycia pamięci w czasie pracy aplikacji ułatwia zlokalizowanie powodów znacznego przyrostu zużywanej przez program pamięci

 • Przyrost wykorzystania pamięci przez program zaobserwowany w Intel Inspector XE.

 • Ignorowanie fałszywych błędów - Intel Inspector pozwala na definiowanie list fałszywych błędów, tak aby nie były one sprawdzana przy kolejnych uruchomieniach inspekcji.
 • Ułatwienia współpracy z zespołem deweloperskim - możliwość definiowania flag Not Fixed, Confirmed, Fixed, Not a problem oraz Deferred, ułatwia priorytetyzację błędów dla ich szybszego debugowania przez zespół programistów.
 • Badanie błędów wątkowych takich jak hazardy i wyścigi (ang. race conditions) oraz zakleszczenia (ang. deadlocks)

 • Badanie warunków wyścigów danych. Przyczyny wyścigów są bardzo trudne do wykrycia, ponieważ są one niedeterministyczne i nie występują za każdym razem. Intel Inspector pozwala na wejście do debugera zaraz przed wystąpieniem błędu.


Więcej informacji na stronie producenta programu.