A A A

Intel Open Image Denoise

Intel Open Image Denoise to biblioteka typu open source zawierająca wysokowydajne, wysokiej jakości filtry odszumiające dla obrazów zawierających ray-tracing. Intel Open Image Denoise jest częścią zestawu narzędzi Intel oneAPI Rendering Toolkit i jest udostępniany na licencji Apache 2.0.Intel Open Image Denoise to otwartej, wysokiej jakości, wydajna i łatwa w użyciu biblioteki do usuwania szumu, która pozwala znacznie skrócić czas renderowania. Odfiltrowuje szum Monte Carlo charakterystyczny dla stochastycznych metod ray-tracing'u, takich jak śledzenie ścieżki, zmniejszając liczbę niezbędnych próbek na piksel nawet o wiele rzędów wielkości (w zależności bliskości gruntu). Prosty, ale elastyczny interfejs API C / C ++ zapewnia łatwą integrację biblioteki z większością istniejących lub nowych rozwiązań renderujących.

Sercem biblioteki Intel Open Image Denoise jest zbiór wydajnych filtrów odszumiających opartych na uczeniu maszynowym, które zostały przeszkolone do obsługi szerokiego zakresu próbek na piksel (spp). Dlatego nadaje się zarówno do renderowania podglądu, jak i ostatecznej klatki. Filtry mogą odszumiać obrazy przy użyciu tylko bufora zaszumionych kolorów lub, aby zachować jak najwięcej szczegółów, opcjonalnie mogą również korzystać z buforów funkcji pomocniczych (np. Albedo, normal). Takie bufory są obsługiwane przez większość mechanizmów renderujących lub mogą być zwykle implementowane przy niewielkim wysiłku.

Chociaż biblioteka jest dostarczana z zestawem wstępnie wytrenowanych modeli filtrów, ich używanie nie jest obowiązkowe. Aby zoptymalizować filtr dla określonego renderera, liczby próbek, typu zawartości, sceny itp., można wytrenować model za pomocą dołączonego zestawu narzędzi szkoleniowych i zestawów danych obrazu dostarczonych przez użytkownika.

Intel Open Image Denoise wewnętrznie opiera się na bibliotece Intel oneAPI Deep Neural Network Library (oneDNN) i automatycznie wykorzystuje nowoczesne zestawy instrukcji, takie jak Intel SSE4, AVX2 i AVX-512, aby osiągnąć wysoką wydajność odszumiania. Do uruchomienia Intel Open Image Denoise wymagany jest procesor obsługujący co najmniej SSE4.1.