A A A

Intel OpenSWR

OpenSWR zapewnia wysokowydajny, wysoce skalowalny programowy rasteryzator zgodny z OpenGL, który umożliwia korzystanie z niezmodyfikowanego oprogramowania do wizualizacji. Pozwala on na pracę z zestawami danych, gdy sprzęt GPU jest niedostępny lub ograniczający. OpenSWR działa na procesorach CPU i funkcjonuje na wielu urządzeniach, od laptopów po stacje robocze i węzły obliczeniowe w systemach HPC.

OpenSWR wewnętrznie opiera się na LLVM i w pełni wykorzystuje nowoczesne zestawy instrukcji, takie jak Intel® Advanced Vector Extensions (AVX, AVX2 i AVX512), aby osiągnąć wysoką wydajność renderowania. Poniższe benchmarki ilustrują przewagę OpenSWR nad Mesa llvmpipe w zastosowaniach rzeczywistych.
OpenSWR jest teraz w pełni zintegrowany z Mesą i zapewnia renderer SWR, który obsługuje większość kontekstów OpenGL 3.3 Core i OpenGL 3.0 Compatibility. Standardowe zmienne środowiskowe Mesa zapewniają możliwość przełączania w czasie wykonywania między mechanizmami renderującymi OpenSWR i llvmpipe.