A A A

Intel Open Volume Kernel Library (VKL)

Intel Open Volume Kernel Library to zbiór wysokowydajnych jąder do obliczeń objętościowych opracowanych przez firmę Intel. Docelowymi użytkownikami Open VKL są inżynierowie aplikacji graficznych, którzy chcą poprawić wydajność swoich aplikacji do renderowania objętościowego. Jądra są zoptymalizowane pod kątem najnowszych procesorów Intel z obsługą instrukcji SSE, AVX, AVX2 i AVX-512. Open VKL jest częścią zestawu narzędzi Intel® oneAPI Rendering Toolkit i jest udostępniany na warunkach licencji Apache 2.0.Open VKL zawiera API języka C, także obsługuje aplikacje napisane za pomocą Intel SPMD Program Compiler (ISPC), zapewniając również interfejs ISPC dla podstawowych algorytmów objętościowych. Umożliwia to napisanie renderera w ISPC, który automatycznie wektoryzuje i wykorzystuje instrukcje SSE, AVX, AVX2 i AVX-512. ISPC obsługuje również wybór kodu w czasie wykonywania, więc ISPC wybierze najlepszą ścieżkę kodu dla aplikacji.