AutoSignal jest pierwszym programem do kompleksowej i automatycznej analizy sygnałów. AutoSignal pozwala zaoszczędzić czas poprzez eliminację konieczności programowania, normalnie niezbędnego przy zaawansowanej obróbce sygnałów. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi graficznemu programu, praca jest bardzo prosta i wydajna. Program umożliwia szybki import i eksport danych, a po wybraniu z paska narzędziowego lub menu odpowiedniego algorytmu i opcji przetwarzania natychmiastowo uzyskuje się odpowiedz w postaci wykresu 2D lub 3D oraz numerycznego raportu.

Dokładna estymacja z zaawansowanym modelowaniem parametrycznym

Program umożliwia nieliniowe modelowanie parametryczne dla modeli periodycznych i periodycznych tłumionych. Optymalizacja nieliniowa dostępna jest jako niezależna procedura lub jako dodatek do każdego z algorytmów. Modele liniowej autoregresji pozwalają na obsługę mniejszych zbiorów danych dla których nie dostępna jest analiza FFT.

Proste wygładzanie i przetwarzanie danych

AutoSignal daje możliwość szybkiego znajdowania składników dla złożonych sygnałów. Możliwe jest wyzerowanie sygnałów o wyższej niż ustalona częstotliwościach w dziedzinie częstotliwościowej, a następnie szybki podgląd rezultatów w dziedzinie czasu. Taki zabieg eliminuje wpływ szumów na badany sygnał.
AutoSignal zawiera również inne techniki wygładzania sygnałów, takie jak: dekompozycji, falkowa, Savitzky-Golaya, Loessa i inne.

Graficzna reprezentacja analizowanych sygnałów i wyników

AutoSignal automatycznie kreśli wierzchołki, kontury i powierzchnie 3D dlatego nie jest potrzebne wykonywanie żadnych dodatkowych czynności w celu zobrazowania wyników. Możliwa jest zmiana algorytmów i opcji optymalizacji w trakcie analizy celem natychmiastowego podglądu rezultatów przetwarzania sygnałów.
Program pozwala na graficzne wyodrębnianie składników sygnału. Wyniki są przedstawiane w czytelny sposób a wszystkie parametry wykresów można zmieniać.


Wymagania sprzętowe
  • Procesor PentiumTM lub kompatybilny pracujący z Windows 95, 98, 2000, NT and XP
  • min. 32 MB RAM ( zalecane 64 MB)
  • 25 MB wolnego miejsca na dysku twardym
  • Karta grafiki SVGA lub lepsza