PeakFit jest szybkim narzędziem do analizy danych wielowierzchołkowych. Używając jednej z trzech metod, automatycznie określa do 100 wierzchołków. Posiada ponad 80 wbudowanych modeli funkcji aproksymujacych wraz z możliwością stworzenia biblioteki użytkownika.

Główne własności programu
  • Automatyczne separacja do 100 wierzchołków
  • Bogata bibliotek modeli
  • Wygładzanie danych i filtry cyfrowe
  • Automatyczne określanie funkcji bazowej
  • Graficza aktywacja i deaktywacja estymacji
Import danych

PeakFit czyta pliki w formatach: ASCII, AIA, Excel, dBase, DIF, Quattro Pro, Lotus 1-2-3 oraz SigmaPlot.

Reprezentacje graficzne

Program posiada wbudowane narzędzia do tworzenia wykresów wysokiej jakości. Narzędzie tworzenia grafiki umożliwia podgląd wydruku oraz eksport wykresów do różnych formatów graficznych. PeakFit pozwala również na określenie które składniki wykresu mają być wyświetlane lub drukowane.


Wymagania sprzętowe
  • Windows 10, 8.x, Windows Vista, Windows 7, Windows 95, 98 NT oraz XP (32 bit)
  • procesor 486 lub nowszy
  • min. 16 MB RAM (zalecane 32 MB)
  • 10 MB wolnego miejsca na dysku twardym