MODUŁY DODATKOWE


ELECTROPHYSIOLOGY MODULE - moduł dostępny w sprzedaży osobno

Electrophysiology Module jest modułem rozszerzającym możliwości programu SigmaPlot. Umożliwia on bezpośrednie wczytywanie danych elektrofizjologicznych bez potrzeby stosowania dodatkowych programów akwizycji danych. Dodatek pozwala na szybki odczyt dużych plików w programie SigmaPlot.

Główne udogodnienia modułu
  • Podgląd danych - Moduł pozwala na podgląd danych i wczytanie tylko tej części pliku która nas interesuje.  • Automatyzacja zadań - moduł umożliwia tworzenie makr wczytujących, analizujących i wizualizujących dane, dzięki czemu cały proces przetwarzania może odbywać się znacznie szybciej  • Eliminacja błędów we wczytywanych danych

ENZYME KINETICS MODULE - od wersji 13. moduł na stałe zintegrowany z programem SigmaPlot

Enzyme Kinetics Module

to moduł ułatwiający zarządzanie i przetwarzanie danych i wyników obliczeń. Moduł w prosty sposób umożliwia przetworzenie ciągu danych na format arkusza danych programu SigmaPlot ( Data Enzyme Wizard). Moduł automatycznie podejmuje decyzje o strukturze kolumn arkusza na podstawie wybranego typu danych i ustawień użytkownika.Moduł zawiera około 40 typów równań. Na podstawie wybranego typu równania obliczane są parametry początkowe modelu. Możliwe jest też sporządzenie standardowego raportu statystycznego. Można równocześnie dopasowywać i porównywać wiele wbudowanych modeli i wykresów. Użytkownik może skorzystać wprowadzić i zapisać własne równanie celem późniejszego użycia.
Możliwość publikowania wyników Enzyme Kinetics Module współpracuje z programem SigmaPlot. Moduł ułatwia sporządzanie raportu z wyników pracy w SigmaPlot. W bardzo prosty sposób można załączać do raportu tabele, wykresy lub eksportować je do całej gamy formatów graficznych lub jako HTML, dzięki czemu możliwe jest publikowanie wyników pracy na stronach internetowych.