UnSat Suite

Wersja 2.2

UnSat Suite jest w pełni zintegrowanym pakietem łączącym najpopularniejsze i często używane modele symulowania jednowymiarowego przepływu wód podziemnych i transportu zanieczyszczeń w strefie nienasyconej (uwzględniającym modele: SESOIL, VS2DT, VLEACH, PESTAN i HELP*).


Dostępne są dwa poziomy funkcjonalności programu:
  • UnSat Suite
  • UnSat Suite Plus

Modele te zostały skompilowane i zoptymalizowane jako niezależne aplikacje do pracy w środowisku Windows i są jednocześnie zintegrowane w środowisku modelowania graficznego UnSat Suite.

SESOIL - symulowanie długoterminowych zachowań zanieczyszczeń (lotnych związków organicznych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, pestycydów oraz metali ciężkich) w strefie nienasyconej z uwzględnieniem zmiennych warunków pogodowych.

VLEACH - przewidywanie pionowego przemieszczania lotnych węglowodorów poprzez strefę aeracji przy ustalonych warunkach przepływu.

PESTAN - szacowanie przemieszczania pestycydów rolniczych przez strefę nienasyconą przy ustalonych warunkach przepływu.

VS2DT - symulowanie przepływu wód podziemnych i procesów transportu zanieczyszczeń przez jednolitą nienasyconą glebę przy zmiennych warunkach przepływu.

HELP* - przewidywanie zmian sezonowych w jednorodnych warunkach glebowych przy zmiennych warunkach pogodowych.

*Dostępne tylko w opcji UnSat Suite Plus

Wymagania sprzętowe:
  • Windows 2000, Windows XP
  • minimum 32 MB pamięci RAM
  • minimum 25MB wolnego miejsca na dysku twardym


Uwaga: aplikacje UnSat Suite i Unsat Suite Plus mogą nie pracować poprawnie na systemach operacyjnych Windows Vista i Windows 7. Programy te zostały przetestowane tylko na 32-bitowych systemach Windows 2000 i XP.