Visual MODFLOW Flex

NOWOŚĆ! Visual MODFLOW Flex 10.0

Visual MODFLOW Flex jest pakietem do trójwymiarowego modelowania przepływu wód podziemnych, ciepła oraz transportu zanieczyszczeń. Pakiet ten jest obecnie najpopularniejszym i najpowszechniej stosowanym programem do modelowania w hydrogeologii. Program integruje kilka tzw. silników numerycznych z łatwym w użyciu interfejsem graficznym.W sprzedaży znajdują się trzy poziomy funkcjonalności programu:
 • Basic
 • Professional
 • Premium


Najnowsza wersja programu Visual MODFLOW Flex udostępnia użytkownikowi możliwość wyboru pomiędzy:

 • Modelowaniem konceptualnym - tworzeniem realnego trójwymiarowego modelu na podstawie dostępnych danych GIS i danych ze studni/otworów wiertniczych. Ułożenie i parametry komórek są automatycznie obliczane, redukując w ten sposób czas potrzebny do ich ręcznego wprowadzenia do tworzonego modelu. Na bazie jednego modelu konceptualnego można następnie tworzyć kilka modeli numerycznych prezentujących różne scenariusze modelowania oraz różne siatki obliczeniowe (gridy).
 • Klasycznym modelowaniem numerycznym - pozwalającym na ręczne zdefiniowanie parametrów numerycznej siatki obliczeniowej. Metoda idealna zwłaszcza dla modeli o nieskomplikowanej budowie geologicznej, prostych parametrach i warunkach brzegowych.

Możliwości:
 • graficzne projektowanie siatki modelu, jej właściwości oraz warunków granicznych
 • wizualizacja parametrów wejściowych modelu w przestrzeni 2D i 3D
 • analiza przepływu wód podziemnych, określanie linii przepływu oraz symulacja transportu zanieczyszczeń
 • automatyczna (WinPEST) bądź ręczna kalibracja modelu
 • wizualizacja i interpretacja wyników modelowania w przestrzeni trójwymiarowej
 • tworzenie profesjonalnych raportów

Zastosowanie:
 • Nakreślanie stref ujęć wód podziemnych
 • Ocena bilansu wodnego (zasilanie, rozchód, zasoby)
 • Gospodarka zasobami wodnymi
 • Opracowanie nowych strategii ochrony zasobów wodnych
 • Przewidywanie wpływu słonych intruzji wodnych na wody pompowane w całym przybrzeżnym obszarze
 • Nakreślanie stref ujęć wody dla miejskich dostawców wody pitnej
 • Prognozowanie wpływu procesów hydrogeologicznych lub działań inżynierskich
 • Prognozowanie migracji zanieczyszczeń
 • Symulacja naturalnego osłabienia zanieczyszczenia wód podziemnych
 • Projektowanie budowli hydrotechnicznych i wodnych

Visual MODFLOW Flex oferuje kompletny zestaw narzędzi potrzebnych do modelowania wód podziemnych, w tym:
 • MODFLOW-2000, 2005- zestaw programów obliczeniowych do modelowania przepływu wód podziemnych
 • MODFLOW-LGR - Local Grid Refinement (LGR) program do symulacji w skali regionalnej i lokalnej
 • SEAWAT v.4 - najnowszy algorytm służący do modelowania zmiennogęstościowego przepływu wód podziemnych w warunkach intruzji wód morskich
 • MT3DMS - pakiet służący do symulowania transportu zanieczyszczeń wielogatunkowych
 • RT3D – używany do symulacji transportu zanieczyszczeń reaktywnych
 • MODPATH - program służący do śledzenia cząstek, na podstawie których wyznaczane są kierunki przepływu przeważającego oraz linie stref kaptażu
 • Zone Budget - moduł do definiowania stref bilansowych, dla których obliczany jest bilans zasilania i drenażu
 • PEST v.12.3 - najnowszy moduł do automatycznej kalibracji modelu
 • SAMG (Systems Algebraic Multi-Grid) - algorytm (zbiór algorytmów) do dużych i złożonych problemów z obszarami o wysoce zróżnicowanej przewodności hydraulicznejPorównanie pakietów z rodziny Visual MODFLOW Flex:

Moduł Visual Modflow Flex
Basic
*
Visual Modflow Flex
Professional
Visual Modflow Flex
Premium
MODFLOW-2000, 2005
ZoneBudget
MODPATH
Wizualizacja 3D
MT3DMS, RT3D
Local Grid Refinement (MODFLOW-LGR)
Modelowanie konceptualne
Różne rodzaje siatek obliczeniowych
Możliwość wykonania i porównania kilku modelowań
Ilość scenariuszy modelowania w ramach jednego projektu Tylko jeden Nieograniczona Nieograniczona
Tworzenie i obliczanie dużych modeli (w systemach 64-bitowych)
Trójwymiarowa animacja i tworzenie filmów
PEST
SEAWAT
SAMG
Generowanie modelu FEFLOW (plik .FEM)
MODFLOW-SURFACT można dokupić można dokupić można dokupić
*) Moduł Basic dostępny tylko w wersji 32-bit

Wymagania systemowe:
 • Windows 10,11
  Uwaga: Wersje Home i Starter systemu Windows nie są obsługiwane.
 • Procesor: 32-bit or 64-bit
 • Minimum 500MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • RAM: 8GB
  Do pracy na dużych modelach (ponad 500 000 węzłów), zalecana jest 64-bitowa wersja programu Visual modflow Flex i większa ilość pamięci RAM (10 GB lub więcej)
 • Karta sieciowa
 • Microsoft .NET Framework 4.0
 • Microsoft Office (2000 lub nowszy). W przypadku braku MS Office wymagane zainstalowanie środowiska Microsoft Access Database