Rodzaje licencji

Aby maksymalnie dostosować nabywane przy zakupie prawo użytkowania produktu do potrzeb użytkownika, oferowane są różne typy licencji w zależności od rodzaju produktu.


Single User
Licencja na jeden komputer dla jednego użytkownika, licencja osobista.

Network Team Licence
Licencja sieciowa pozwala na instalację programu na dowolnej ilości stanowisk komputerowych. W danej chwili program może być wykorzystywany na tylu komputerach na ile stanowisk została wykupiona licencja.

C-Pak-10 (Classroom Pak)
Licencja laboratoryjna (10 lub więcej studenckich stanowisk sieciowych plus jedno stanowisko niesieciowe stand-alone dla prowadzącego) jest przeznaczona wyłącznie do celów edukacyjnych (dydaktycznych i naukowo-badawczych, niekomercyjnych) i może być zakupiona przez uczelnie wyższe.

C-Pak-Flex
Roczna subskrypcja czterech programów: AquiferTest Pro, AquaChem, Hydro GeoAnalyst i Visual MODFLOW Flex Premium. Zawiera jedną bezterminową licencję typu Single User dla prowadzącego (wersja elektroniczna lub na kluczu USB) oraz umożliwia instalację nieograniczonej ilości rocznych edukacyjnych licencji sieciowych dla studentów w obrębie jednego wydziału. Zakupiona może być przez uczelnie wyższe.