A A A

Nowości w pakiecie Intel® Parallel Studio XE 2018

Intel Parallel Studio XE 2018 dostarcza wsparcie dla najnowszych standardów. Udoskonalenia i nowe funkcje zapewniają jeszcze wyższą wydajność aplikacji i ułatwiają ich optymalizację.

Przegląd nowości:

 • Wspólne dla kompilatorów Intel C++ 18.0 oraz Intel Fortran 18.0
  • Wsparcie dla sprzętowej optymalizacji profilowanej (PGO)
  • Rozszerzone wsparcie dla standardu OpenMP 5.0. Dodano wsparcie dla następujących funkcjonalności:
   • klauzule task_reduction oraz in_reduction
   • słowa-klucze monotonic oraz overlap w blokach ordered w konekście simd
   • klauzula simd early_exit (C/C++)
   • warunkowe przypisywanie skalarów w konstrukcjach simd

 • Kompilator Intel C++ 18.0
  • Rozszerzone wsparcie dla funkcji standardu C++ 17
   • zagnieżdżone przestrzenie nazw
   • testowanie za pomocą nowych asercji: terse static_assert
   • zgeneralizowana definicja pętli for opartej na zakresach
  • Słowo-klucz _Atomic (standard C11)
  • Biblioteka standardowa Parallel STL

 • Kompilator Intel Fortran 18.0
  • Pełne wsparcie dla standardu Fortran 2008 oraz draftu Fortran 2015
  • Atrybut i dyrektywa MEMKIND
  • Środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio Shell 2015 w każdym pakiecie zawierającym kompilator Fortran
  • Dodatkowe opcje init dla większej swobody inicjalizacji pamięci

 • Intel Cluster Checker 2018
  • Wsparcie dla najnowszego sprzętu firmy Intel (procesorów, pamięci, sieci szkieletowych, platform HPC)
  • Usprawnione przekazywanie wyjściowych danych diagnostycznych
  • Walidacja z Intel Scalable System Framework Classic HPC Cluster Reference Architectures
  • Walidacja z Intel HPC Orchestrator
  • Dogłębne sprawdzanie architektury Intel Omni-Path, wsparcie dla interfejsu Intel Open Fabric Interface
  • Analiza z wielu źródłowych baz danych

 • Intel Math Kernel Library 2018
  • Funkcjonalność BLAS: zoptymalizowane mnożenie macierzy dla zmiennych całkowitych (GEMM_S16S16S16 oraz GEMM_S16S16S32) pracujące z kwantyzowanymi macierzami dla wszystkich architektur. Procedura ?trsm_batch służąca do rozwiązywania układów równań powiązanych z macierzą trójkątną należącą dla grup macierzy
  • Średni pooling posiada teraz opcję zawarcia marginesu dla obliczeń wartości średnich
  • Wprowadzono wsparcie dla procesorów Intel Xeon Phi nowej generacji. Optymalizacje nie są zastosowane bez jawnego wymuszenia za pomocą funkcji mkl_enable_instructions lub zmiennej środowiskowej MKL_ENABLE_INSTRUCTURED

 • Intel Integrated Performance Primitives 2018
  • Funkcje kryptograficzne są teraz dostępne autonomicznie, niezależnie od instalacji pakietów Intel IPP
  • Poprawiono wydajność kompresji danych LZO przy użyciu zestawów instrukcji Intel Advanced Vector Extensions 2 (Intel AVX2) oraz Intel Streaming SIMD Extensions 4.2 (Intel SSE4.2)
  • GraphicsMagick otrzymało uaktualnienie pozwalające na wykorzystanie funkcji Intel IPP

 • Intel Inspector 2018
  • Wsparcie dla std::shared_mutex pozwalające na analizę błędów wątkowania aplikacji z typami prostymi synchronizowanego odczytu/zapisu
  • Wspracie dla systemu Fedora 25 oraz Ubuntu 16.10
  • Możliwość analizy w trybie cross-OS dla wszystkich typów licencji

 • Intel Advisor 2018
  • Analiza Roofline biorąca pod uwagę pamięć cache
  • Dynamiczne podsumowywanie wykonanych instrukcji w programie
  • Możliwość łączenia raportów za pomocą słowa-klucz joined
  • Bogatsze metryki: równoległość MPI oraz OpenMP, przestoje pamięci, stopień wykorzystania FPU, efektywność wejść/wyjść
 • Intel VTune Amplifier 2018
  • Usprawnione metryki MPI do przeprowadzania analizy charakterystyki wydajności HPC
  • Analiza wykorzystania pamięci dla natywnych aplikacji w języku Python (podczas wykonywania analizy można zidentyfikować obiekty alokujące najwięcej pamięci RAM). Możliwość podglądu dystrybucji wykorzystania pamięci w czasie
  • Wsparcie dla koprocesorów Intel Xeon Phi(zarówno dla aplikacji pracujących natywnie, jak i w trybie offload)
  • Profilowanie aplikacji natywnych lub w języku Java, pracujących w kontenerach Docker na systemach Linux za pomocą analizy Advanced Hotspots. Intel VTune Amplifier XE automatycznie wykrywa aplikacje w kontenerze bez potrzeby dodatkowej konfiguracji
  • Generowanie raportów optymalizacji profilowanej (Profile Guided Optimization) dla kompilatorów Intel (wyłącznie Linux), Clang oraz GCC. Aby wygenerować raport PGO należy użyć narzędzia amplxe-pgo-report.sh

 • Intel MPI Library 2018
  • Usprawnienia programu uruchomiającego Hydra poprawiające stabilność oraz skracające czas uruchamiania
  • Likwidacja wsparcia dla Intel Xeon Phi x100 ("Knights Corner") w celu skupienia na rozwijaniu wydajności biblioteki na nowych architekturach. Klientom użytkującym ten procesor zaleca się pozostanie przy starszej wersji bibloteki.

 • Intel Trace Analyzer and Collector 2018
  • Eksperymentalne wsparcie dla śledzenia SHMEM za pośrednictwem MPI poprzez użycie funkcjonalności -trace w mpirun
  • Likwidacja wsparcia dla Intel Xeon Phi x100 ("Knights Corner")

 • Intel Distribution for Python 2018
  • Do listy dostępnych pakietów dodano OpenCV (pakiet obsługujący wizję komputerową)
  • Funkcje arytmetyczne oraz transcendentne w pakiecie NumPy zostały przyspieszone dodatkowo około 60-krotnie