A A A

Import rekordów z plików PDF

Jeżeli dotychczas nie korzystali Państwo z narzędzi do zarządzania bazami bibliograficznymi, być może posiadana przez Państwa baza publikacji złożona jest z folderów zapisanych na dysku komputera, pełnych plików PDF z tekstami artykułów odnalezionych w Internecie lub otrzymanych od współpracowników. To bardzo cenne źródło informacji, ale zapewne wymagające uporządkowania. W tej sytuacji doskonale sprawdzi się EndNote, umożliwiający import plików PDF bezpośrednio do biblioteki referencji.

Jeżeli plik posiada identyfikator DOI, pola wykazu zaimportowanego rekordu zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie danych z bazy internetowej, co uczyni go wartościowym z punktu widzenia tworzonej bazy. Sam plik będzie stanowił załącznik do rekordu, a jego przeglądanie będzie możliwe bezpośrednio z poziomu programu.
DOI - identyfikator dokumentu elektronicznego. Pozwala jednoznacznie zidentyfikować publikację w bazie danych i uzupełnić referencję o takie informacje jak autor, tytuł, rok wydania itp.

Co zatem zrobić, aby zaimportować plik do bazy?

W pierwszym kroku należy wybrać menu File, a następnie Import -> File... (dla pojedycznego pliku) lub Folder..., w celu zaimportowania całego katalogu.
Następnie w oknie Import File/Folder należy podać lokalizację pliku (lub katalogu) na dysku komputera, a z rozwijalnej listy Import Option wskazać PDF.
Po zatwierdzeniu wybranych ustawień, referencje zostaną dodane do biblioteki. Można je znaleźć w katalogu Imported References, skąd mogą zostać przekopiowane do dowolnej grupy.