A A A

Grupy dynamiczne - smart groups

Jedną z wielu funkcjonalności programu EndNote jest możliwość grupowania referencji. Służy do tego kilka rodzajów grup, w których rekordy bazy mogą być porządkowane. Oprócz grup systemowych, których nie można edytować (np. Trash, Duplicate References, Search Results) istnieją grupy, które mogą być tworzone i usuwane przez użytkownika. Należą do nich m.in. grupy dynamiczne, czyli smart groups.

O ile katalogowanie referencji w grupach prostych odbywa się ręcznie, tzn. wymaga każdorazowo przekopiowania rekordów, o tyle grupy dynamiczne porządkują bazę automatycznie, na podstawie zadanych kryteriów.

Grupy dynamiczne (smart groups) umozliwiają podział referencji na grupy w oparciu o kryteria oraz operatory logiczne, takie jak podczas wyszukiwania literatury w bazie. Ich zawartość jest na bieżaco aktualizowana, w zależności od zawartości katalogów grup systemowych. Rekord nie spełniający kryteriów grupy jest z niej automatycznie usuwany, nawet jeśli został ręcznie dodany przez użytkownika.

Grupa dynamiczna może być samodzielnym katalogiem lub częścią zestawu grup (group set). W celu utworzenia nowej grupy należy wybrać menu Groups, a następnie Create Smart Group. W następnym kroku powinniśmy zdefiniować kryteria, na podstawie których referencja ma być klasyfikowana do grupy oraz nadać jej nazwę. Po zaakceptowaniu nowa grupa będzie widoczna w oknie Groups Panel.