I. Opcja jednostanowiskowa

Single User
Licencja bezterminowa przypisana do jednego użytkownika tzw. administratora licencji, zezwalająca na dwie instalacje programu: w pracy oraz na komputerze domowym (stacjonarnym lub laptopie), przeznaczona do użytku tylko dla zgłoszonego użytkownika danej licencji.

II. Opcje wielostanowiskowe

1. SIMUS (Network)
Licencja bezterminowa sieciowa, umożliwiająca instalację oprogramowania w sieci na nieograniczonej liczbie stanowisk; w danym momencie z programu może korzystać wyłącznie taka liczba użytkowników, na którą zezwala zakupiona licencja (inni potencjalni użytkownicy czekają na „zwolnienie licencji"). Za kontrolę jednoczesnych uruchomień odpowiada dodatkowe oprogramowanie tzw. manager licencji, zainstalowany na jednej z maszyn pełniących rolę serwera licencji.

2. SITE (Workstation)
Licencja bezterminowa, zezwalająca na instalację oprogramowania na konkretnych stanowiskach komputerowych; liczbę dozwolonych instalacji określa zakupiona licencja.

UWAGA
W przypadku zakupu licencji wielostanowiskowych (Site, Simus) wymagane jest podanie w trakcie zamówienia danych osobowych tylko jednego tzw. administratora licencji. Oferta cenowa dla tego typu licencji zostanie przedstawiona po sprecyzowaniu konkretnej liczby użytkowników programu.