Nowości w AquaChem 2014.2

Nowa wersja 2014.1 programu AquaChem pojawiła się na przełomie 2013 i 2014 roku.
Wśród nowości wprowadzonych do programów wyróżnić należy między innymi następującą funkcjonalność:
 • Wykresy szeregów czasowych

  Program AquaChem 2014.2 integruje się z pakietem Microsoft Excel w celu wykorzystania gotowych szablonów raportów wizualizacji danych jakości wód.
  Nowa funkcjonalność "Excel Time Series Report" pozwala użytkownikowi w kilku krokach (kliknięciach) wybrać i przesłać do programu Excel dane (próbki, wyniki), które następnie są w Excelu wizualizowane przy użyciu wielu wbudowanych lub niestandardowych szablonów, a efektem jest wykres w postaci szeregów czasowych.

 • W pełni konfigurowalne raporty

  Program AquaChem w wersji najnowszej oferuje kilka predefiniowanych szablonów raportów programu Excel - do wyboru. Dostępne szablony zawierają różne układy strony i ułożenia wykresów oraz dodatkowe elementy pola nagłówka/stopki takie jak logo firmy, tytuł raportu, nazwę stacji.
  Szablony te mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika, zapisywane i wykorzystywane wielokrotnie w kolejnych prezentacjach.

 • Nowe standardy jakości wody

  AquaChem 2014.2 oferuje uaktualnioną wersję "World Health Organization Water Quality Standards", które mogą być wykorzystane w raportach przekroczenia standardów jakości wody.
  Zawarte w programie standardy bazują na 4tej edycji publikacji WHO z 2011 roku o nazwie "Guidelines for Drinking Water Quality".