Nowości w AquaChem 9.0


Wersja 9.0 programu AquaChem wprowadza rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu programu i stanowi jego znaczne unowocześnienie względem wersji poprzednich.

Zarządzanie danymi

 • Łatwe importowanie danych z różnych typów plików (.txt, .csv, .xls, .xlsx, .mdb oraz .accdb)
 • Eksportowanie stacji, danych z analiz i wykresów geochemicznych do różnych formatów plików, w tym arkuszy kalkulacyjnych MS-Excel (.xlsx), plików tekstowych (.txt, .asc), baz danych MS-Access (.mdb, .accdb) oraz szablonów wydruku programów Excel i PowerPoint (.xlsx, .pptx)
 • Definiowanie zestawów próbek i lokalizacji ich pobrania na bazie list statycznych (takich jak lokalizacja w ramach obszaru badań, zlewni, lub statusu prawnego) lub kryteriów dynamicznych takich jak przekroczenia wartości normatywnych lub przedziałów czasowych zestawu próbek, tak aby możliwe było łatwe generowanie raportów okresowych i szybkie odnalezienie potrzebnych informacji
 • Schemat przepływu pracy w zarządzaniu danymi uwzględnia sprawdzanie jakości danych, tak aby upewnić się, że użytkownik podał wymagane informacje i że spełniają one założone warunki, w tym prawidłowe wartości i dopuszczalne zakresy liczbowe
 • Importowanie i zarządzanie normami jakości wody w projekcie, tak aby można było śledzić wymagania regulacyjne dla konkretnego projektu. Przekroczenia wartości normatywnych są automatycznie kolorowane co ułatwia identyfikację tych wartości

Interaktywne wykresy

AquaChem umożliwia tworzenie szerokiego zakresu wykresów, pomagając lepiej zrozumieć dane:

 • Wykresy geochemiczne: trójkątny, Pipera, Stiffa, Durova, Schoellera, Wilcoxa, GIggebacha, Meteoric Water Line, Ludwiga-Langeliera
 • Wykresy statystyczne: pudełkowe, histogram, prawdopodobieństwa, kwantyli, podsumowanie detekcji
 • Wykresy ogólne: punktowy, kołowy, słupkowy, radialny, szeregów czasowych

AquaChem umożliwia tworzenie kilku wykresów na podstawie tych samych zestawów danych i ich równoczesne przeglądanie. Wykresy mogą być interaktywne, zatem jeżeli będą bazować na danych z dynamicznych źródeł, możliwe będzie kliknięcie w punkt na wykresie, po czym podświetli się odpowiadająca mu próbka w zestawie danych. W podobny sposób, można zaznaczyć próbki, po czym podświetlą się odpowiadające jej punkty na wykresach. Jest to funkcja przydatna przy przeglądaniu danych, identyfikowaniu wartości odstających lub innych interesujących danych.

Analizy jakości wód

AquaChem zawiera rozbudowany zestaw funkcji i konwerterów, które umożliwiają wykonanie szybkich analiz danych dotyczących jakości wód (tzw analiz "w locie"). Program ma możliwość wykonania następujących obliczeń i przekształceń:

 • Zamiana jednostek: AquaChem wyręcza użytkownika w zakresie zarządzania jednostkami pomiarów i stężeń, umożliwiając płynną zmianę pomiędzy jendostkami masowymi, molowymi i równoważnikowymi
 • Funkcje jonowe: typ chemiczny wody, bilans jonowy, suma kationów, suma anionów, TDS, twardość, zasadowość
 • Ogólne: funkcje czasu, zliczanie wartości przekraczających normę, całkowity węgel organiczny (TOC), całkowite organiczne halogenki (TOH)
 • Indeksy korozji i powstawania kamienia: saturacja Langeliera, stabilność Ryznara, osadzanie kamienia wg Puckorious, Larson-Skold
 • Wskaźniki irygacji rolniczej: współczynnik absorpcji sodu, zagrożenie magnezem, rezydualny węglan sodu
 • Entalpia: entalpia wody (płynnej lub gazowej) na podstawie temperatury lub rozpuszczonej krzemionki
 • Izotopy: Szacowanie poziomu infiltracji i temperatury na podstawie zawartości izotopów Tlenu-18 i deuteru

Zautomatyzowane raporty

W prosty sposób, przy użyciu kilku kliknięć program AquaChem generuje gotowe raporty zawierające kluczowe informacje na temat parametrów wody. Obsługiwane są następujące automatyczne raporty:

 • Raport próbek: standaryzowany raport próbek zestawiający dane o próbkach w tabeli. Opcjonalnie może porównywać wyniki do bieżących norm dotyczących jakości wód i obliczać statystyki podsumowujące, w tym minimum/maksimum, kwantyle, średnią arytmetyczną
 • Raporty danych:Eksport tabel danych to formatu gotowych do druku szablonów MS-Excel, które można dostosowywać do własnych potrzeb
 • Zbiory wykresów: Drukowanie zbiorów wykresów w oparciu o dynamiczne warunki lub ustawienia list danych. Istnieje możliwość łatwego ustawienia serii wykresów na potrzeby okresowego raportowania i eksport wykresów do formatu gotowego do wydruku

Pisanie skryptów w konsoli języka R

AquaChem zawiera konsolę pozwalającą na tworzenie skryptów w języku skryptowym R i korzystanie z tysięcy dostępnych bibliotek, które ułatwiają analizę danych, wizualizację, kategoryzację i wiele innych