SigmaPlot to program służący do analizy oraz wizualizacji danych pomiarowych, wzbogacony o zaawansowane funkcje statystyczne.
Szereg narzędzi zawartych w programie pozwala w łatwy
i intuicyjny sposób wprowadzać dane do programu,
a następnie przedstawiać je w postaci wykresów dwuwymiarowych i trójwymiarowych. W najnowszej wersji programu producent oprogramowania postawił również na uproszczenie niektórych procedur zawartych we wcześniejszych wersjach programu, rozszerzenie jego możliwości analitycznych oraz w zakresie wizualizacji danych, a także uprościł techniczne kwestie licencjonowania oprogramowania.

Najważniejsze opcje ogólne programu SigmaPlot
 • Bezpośrednie uruchamianie SigmaPlot z MS Excel
  kreator wykresów SigmaPlot uruchamiany bezpośrednio z Excel'a pozwala pominąć proces przemieszczania danych z jednej aplikacji do drugiej oraz pozwala wykorzystywać stosowane formaty daty i czasu oraz przygotowane makra.
 • Wprowadzanie wykresów do MS PowerPoint oraz MS Word
  do rozwijanego menu podręcznego dodano dwie zakładki: "Paste to PowerPoint" oraz "Insert Graph into MS Word" pozwalające intuicyjnie wprowadzać elementy SigmaPlot do aplikacji Microsoft.
 • Więcej możliwości edycyjnych
  wykorzystując nowe palety narzędziowe, jak również rozwijane palety, co umożliwia szybszą i łatwiejsza modyfikację elementów.
 • Edycja tekstu bezpośrednio na wykresie
  korzystając z programu przetwarzania tekstu, pozwalającego pisać w dowolnym miejscu lub modyfikować obiekty opisu wykresu (opis osi, legendy, tytuły) można zmieniać wszystkie opcje formatowania tekstu.
 • Większa kontrola nad legendą z nowymi rozszerzeniami
  istnieje możliwość blokady legendy pomimo zmian wprowadzonych w arkuszu danych.
 • Łatwe wstawianie obiektów Microsoft na wykresach
  m.in. równania regresji, kliparty, tabele Excel'a, obiekty tekstowe Word'a na strony wykresów lub do raportów.
 • Wsparcie dla znaków Unicode
  wsparcie obejmuje arkusz roboczy, strony wykresów oraz raporty
 • Cztery układy wstążek dla różnych systemów pracy do wyboru
  mając na celu jak najbardziej ekonomiczny i intuicyjny sposób obsługi programu, w zależności od potrzeb i sposobu pracy użytkownika, zaproponowano 4 układy wstążek przystosowanych do różnych systemów pracy: Default, Compact, Graphing i Analysis.
 • Możliwość śledzenia aktualizacji programu
  możliwość automatycznego śledzenia wszelkich nowych aktualizacji dla najnowszej wersji SigmaPlot v.14; wystarczy zaznaczyć w programie odpowiednią opcję.
 • Prosty sposób licencjonowania
  tryb wyszukiwania licencji, mechanizm przenoszenia licencji oraz opcja obsługi menedżera licencji sieciowej w innej podsieci w nowej zakładce Network.

Inne znaczące opcje
 • WebViewer
 • Import danych z MS Access
 • Galeria stylów wykresów
 • Poszerzone opcje eksportu wykresów
 • Okno dialogowe eksportu
 • Indeksowanie danych do wykresów słupków błędów
 • Podsuwanie obiektów
 • Opcja domyślnego powiększenia
 • Skróty klawiaturowe
 • Opcja szybkiego wydruku rysunków 3D


Wybrane rodzaje wykresów
 • Forest Graphs
 • Kernel Density
 • Radar
 • Range
 • Waterfall
 • Quartile
 • High-Low-Open-Close
 • Time and date
 • Histograms
 • Bubble
 • Pie
 • Needle
 • Polar
 • Multiple
 • Jitter
 • Quantile-Quantile
 • 3D bar charts
 • 2D & 3D Line contour
 • 3D Mesh
 • 3D Scatter

Specyfikacja wykresów 2D
 • Las - 2 typy
 • Gęstość jądra - 5 typów
 • Rozrzutu - 14 typów
 • Linie - 4 typy
 • Rozrzutu połączone liniami - 10 typów
 • Schodkowe - 8 typów
 • Pionowe słupki - 2 typy
 • Poziome słupki - 2 typy
 • Poziome zgrupowane słupki - 2 typy
 • Pionowe zgrupowane słupki - 2 typy
 • Poziome słupki w stogu
 • Pionowe słupki w stogu
 • Pudełka - 2 typy
 • Wykres biegunowy - 3 typy
 • Histogramy - 6 typów
 • Wykresy trójfazowe - 3 typy
 • Szeregi czasowe
 • Bąbelki
 • Wycinki koła
 • Arkusze kontroli
 • Igiełki

Specyfikacja wykresów 3D
 • Wielokrotne, przecinające się wykresy powierzchni z możliwością ukrycia linii, wygładzenia oraz cieniowania lub wypełnione powierzchnie z cieniowaniem
 • Rozrzutu
 • Słupki
 • Wykresy liniowe 3D - trajektorie i wstążki
 • Powierzchnie siatkowe
 • Kontur

Narzędzia do analizy danych
 • Enzyme Kinetics Module
 • Regression Wizard
 • Dynamic Fit Wizard
 • Global Fit Wizard
 • Automatic Plot Regressions

Formatowanie grafiki
 • Asymetryczne zakresy błędów
 • Określanie błędów powtarzalnych wielkości; rodzaje obliczeń błędów - odchylenie standardowe, błąd standardowy, średnia, mediana, procentowo (10, 25, 75, 90), 95 i 99% zakres pewności
 • Przeźroczystość wykresów 3D Mesh, wypełnienia smooth i gradient
 • Określanie domyślnych ustawień graficznych; dowolne skalowanie wybranych elementów wykresu przy zachowaniu globalnej skali
 • Ulepszone możliwości określania linii odniesienia
 • Możliwości wklejania grafiki do dokumentów
 • Dowolność formatowania znaczników i zakresów osi
 • Przestrzenne transformacje obiektów i ich położenia na stronie
 • Automatyczne oznaczanie znaczników i zakresu osi
 • Przesuwanie obiektów po jednym pikselu
 • Większą kontrolę elementów graficznych dzięki nowym paletom
 • Jednoczesne wprowadzanie zmian na wielu wykresach na jednej stronie

Ustawienia strony
 • Wzorce formatowanie różnorodnych typów wykresów
 • Narzędzia linijki i siatki
 • Edycja w trybie WYSIWYG
 • Możliwość powiększeń i pomniejszeń elementów strony

Analiza danych
 • One-Way Frequency Tables Method
 • Principal Component Analysis (PCA)
 • Analysis of Covariance (ANCOVA)
 • Predykcja wartości przy użyciu funkcji krzywych regresji
 • Sześć procedur wygładzania wykresów 2D
 • Siedem procedur wygładzania wykresów 3D
 • Szybkie transformaty dla standardowych analiz
 • Łatwe wykreślanie funkcji 2 i 3D
 • Kreator przeprowadzania regresji
 • Wewnętrzny język do tworzenia złożonych procedur matematycznych
 • Raporty statystyczne

Przetwarzanie danych
 • Grupowanie wybranych danych w module Notebook - usprawnienie organizacji projektów
 • Edytor raportów analiz
 • Nowy wygląd arkuszy danych
 • Rozszerzony zakres arkuszy, większe szybkość operowania na dużych zbiorach danych

Wygładzanie wykresów 2D i 3D
 • Siedem różnych algorytmów wygładzania danych
 • Wygładzanie ujemne wykładnicze, less, średniej kroczącej, mediany kroczącej, biskwadratu, odwrotnego kwadratu i odwrotnej odległości
 • W niektórych algorytmach dostępne jest odrzucanie wartości odstających

Import / Eksport
 • Import i eksport plików dla wersji 13 i 14 programu Minitab, wersji 9 SAS, wersji 19 programu SPSS i wersji 13 programu Symphony
 • Import plików SYSTAT, SigmaStat, SigmaScan Pro
 • Eksport formatów graficznych TIFF, JPEG, WMF, BMP i EPS
 • Eksport i import formatu uzyskiwania danych AXON
 • Doskonała jakość laserowych wydruków, dużą precyzja kreśleń linii i obiektów
 • Eksport rastrowych formatów EPS i CMYK TIFF z paletą 24 kolorów i wysoką rozdzielczością
 • Tworzenie makr prezentacji PowerPoint
 • Tworzenie makr formatu HTML

Tekst
 • Paleta greckich liter
 • Automatyczne tworzenie przypisów
 • Wiele czcionek i wiele typów linii
 • Możliwość dowolnej rotacji tekstu
 • Pełny zestaw obsługiwanych czcionek (True Type, Postscript i Windows)
 • Edycja tekstu na stronie wykresów
 • Funkcja autozapisu

Interface użytkownika
 • Cztery nowe układy wstążek dla różnych systemów pracy do wyboru
 • Poprawione możliwości formatowania osi, nowe opcje zakresu i grubości znaczników osi
 • Kreator histogramów
 • Kreatory testów statystycznych
 • Okienka własności wykresu i wybranych obiektów
 • Użycie prawego klawisza myszy
 • Ikony skrótów tworzenia wykresów
 • Wygląd programu zachowany w standardzie Windows
 • wielopoziomowa funkcja Undo

Automatyzacja
 • Wbudowany język makro VBA
 • Możliwość tworzenia i rejestracji makr
 • Pełne możliwości tworzenia własnych aplikacji (Visual Basic, Power Builder i C++) i zmian dowolnego obiektu
 • Wbudowany zestaw makr

Współpraca z innymi programami
 • Uruchamianie programu Excel wewnątrz SigmaPlot
 • Współpraca z programami Word i PowerPoint
 • Klient i serwer OLE 2
 • Mechanizm kopiuj - wklej

Windows
 • Pełna obsługa 32-bitowego formatu
 • Atrakcyjny wygląd belek narzędziowych