ZMIANY W WERSJI 11
Zmiany wprowadzone w wersji 11 programu:
 • SigmaStat jako część programu SigmaPlot
 • Wykresy wektorowe 2D
 • Autoformatowane arkusze
 • Automatyczny update "szybkich transformacji"
 • Ulepszona selekcja i edycja wykresów 3D
 • XP-podobny infterfejs z paskami narzędzi, które można edytować
 • Pełna kompatybilność z systemem Windows Vista
 • Wielokolorowe linie i wektory
 • Możliwość importowania danych z plików Excela .xlsx
 • Konwertowanie 16bitowych-WMF do 32bitowych-EMF
 • Ulepszenie makr standardowych krzywych