Nowości w Visual MODFLOW Flex 2015.1

Od 25 czerwca 2015 r. dostępna jest najnowsza wersja programu Visual MODFLOW Flex, w której udoskonalono wiele funkcji oraz rozwiązano problemy związane z najczęściej pojawiającymi się błędami, zgłaszanymi przez użytkowników programu.

Wprowadzone nowości:

 • Dodatkowy moduł MODFLOW NWT
  Dodatek ten jest udoskonaloną wersją modułu MODFLOW, który rozwiązuje problemy związane z przepływem wód podziemnych w warstwach swobodnych, gdzie następuje ponowne nasączenie tzw. wyschniętych komórek. Moduł przeznaczony jest w szczególności do symulowania odwadniania kopalni lub sytuacji, w których konieczna jest symulacja wysychających komórek.

 • Precezyjne przypisywanie i edytowanie komórek
  Właściwości hydrauliczne oraz komórki nieaktywne mogą być w łatwy sposób przypisywane do siatki numerycznej poprzez narysowanie linii łamanej, wieloboku lub poprzez wybranie pojedynczej komórki siatki. Ułatwiono także kopiowanie warunków brzegowych do innych warstw w obrębie tego samego modelu numerycznego.

 • Uproszczone definiowanie pompowań
  Program Visual MODFLOW Flex 2015.1 zapewnia bardziej naturalne podejście do określania studni, umożliwiając definiowanie filtrów studziennych na poziomie poszczególnych studni. Dla otworów, gdzie obszar filtracji przebiega przez wiele warstw aplikacja automatycznie oblicza proporcje całkowitej intensywności pompowania przypisanej do każdej komórki siatki studni w danym modelu.

 • Ulepszona wizualizacja pompowań
  Wprowadzono możliwość wizualizacji poszczególnych części filtrów studziennych na przekrojach poprzecznych oraz wyświetlania lokalizacji studni, dzięki wykorzystywaniu parametrów hydraulicznych takich jak intensywność pompowania.

 • Elastyczna obsługa danych z pomiarów w określonym odstępie czasu
  Istnieje możliwość wygodnego importowania, podglądania i edytowania czasowego rozkładu pompowań względem aktualnej daty lub według numeracji porządkowej.

 • Zaawansowane opcje śledzenia cząsteczek
  Symulacja śledzenia cząsteczek wody w module MODPATH jest możliwa poprzez określenie czasu przemieszczania się wody oraz intensywności znaczników czasu.

 • Wizualizacja "komórki po komórce"
  W celu identyfikowania zysków lub strat części wód powierzchniowych wyświetlany jest całkowity strumień z i do komórek, obejmujący przepływ podstawowy.